ב"ה יום ראשון, י"ב חשוון תשע"ט | 21.10.18
צילום: מרדכי לובעצקי
תמונת היום ● האוהל הק'

הרב לוי יצחק אזימוב, שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע לפאריז, בסוד שיח עם יו"ר מפעלות חב"ד - הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב, באוהל הק'
מערכת שטורעם
ה' בתמוז תשע"ח