ב"ה יום שלישי, כ"ב סיון תשע"ט | 25.06.19
היום: יארצייט למשפיע ר' מענדל פוטרפאס ע"ה

היום, ד' תמוז, יום היארצייט הכ"ג של ר' מענדל פוטרפאס ● בתמונה מימין לשמאל: הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שליט"א מזכיר בי"ד רבני חב"ד, המשפיע ר' מענדל פוטרפאס ע"ה, ר' חיים זלמן קוזלינר (חזק) ע"ה. עומדים: האחים ר' ליפא קליין שי' מזכ"ל ישיבת אור שמחה ור' משה קליין ע"ה
מאת יוסי אסולין
ד' בתמוז תשע"ח