ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשע"ט | 25.05.19
צילום: שלומי כהן, ארכיון שטורעם
'כולל תורה' ● היעד: 3,000,000 דולר!

הקמפיין לטובת 'כולל תורה' – רשת לימוד התורה שככל הנראה היא הגדולה ביותר בעולם - יוצאת לדרך ● במספרים: 106 מרכזי תורה, ב-25 מדינות שונות ברחבי אירופה ואסיה, ובהם כ-4,800 תלמידים!
מערכת שטורעם

הכוללים הללו הם מרכז החיים התורני והתרבותי של קהילות רבות. סביב הכוללים התפתחו קהילות-לומדות, של גברים ושל נשים (בנפרד), ואנשים עסוקים בתוכן יהודי באופן סדיר.

"אין ספק" אומר הרב בנצי ליפסקר, העומד בראש פרויקט האדירים הזה, "כי כוח התורה, המנווט בידיו שלוחיו של הרבי – מביא לתחייה יהודית במדינות הללו, שברובם היתה היהדות מוקצה במשך שנים רבות. המהפכה כאן לפנינו. כל אחד יכול להיות שותף".

 

כ"ב בסיון תשע"ח