ב"ה יום שני, י"ג אדר א' תשע"ט | 18.02.19
צילום: שטורעם.נט
הבזק אור משבועות תשכ"ב עם הרבי ■ מרתק

"וזוהי דוגמא חיה שממנה יכולים וצריכים ללמוד עד כמה יהודי אחד יכול לפעול, ללא אמצעיים כספיים, והוא אינו "ביזנעסמען" וכו', (ובשל כך היו כאלה שלעגו עליו באמרם שבודאי לא יצליח), אבל מראים מלמעלה דוגמא חיה - כדי שלא יהיו ניסיונות: נמצא כאן עמנו יהודי שצור מחצבתו ממשפחת הרביים, והצליח למעלה מהמשוער, בלי אמצעים כספיים בלי נסיון מוכח"... הבזק אור אחד מהתוועדות חג-השבועות של שנת ה'תשכ"ב
מנחם הרמן

התוועדות יום ב' של חג-השבועות ה'תשכ"ב.

הגה"ח הר"ר עזריאל-זליג סלונים ע"ה, שהגיע מארץ-הקודש, מירושלים של בין החומות לחג-השבועות לרבי – חשב כי עייפותו המצטברת מתעתעת בו. הוא ניסה להתרכז יותר, להקשיב לדברי הרבי ביתר שימת לב.

הרב סלונים עצם את עיניו כדי להיות בטוח שהדברים שהוא שומע יוצאים מפי הרבי. הוא לא טעה: באמצע ההתוועדות עם הרבי, כשהמוני חסידים 'בולעים' בשקיקה כל מילה היוצאת מפיו, מסיט הרבי את השיחה ומדבר עליו! כן, על החסיד מירושלים, כלומר עליו . .

לפני שנביא את דברי הרבי המיוחדים, שומה עלינו לערוך היכרות קצרה, על קצה המזלג, עם האיש המיוחד שהרבי כינה אותו, בהזדמנויות רבות, "שאר-בשרי".

כאשר מתבוננים במסכת חייו המופלאה של הרב סלונים עד לשנת תשכ"ב – בה נאמרו דברי הרבי עליו - מצטיירת תמונה מדהימה: הרב סלונים שימש עוד בצעירותו כשליחו של הרבי הריי"צ והרחיק עד לאוסטרליה כדי להביא את דבר ה' למקום שהיה מדבר שממה. (יש לזכור את התקופה – שנת תד"ש-ה!!), ולאחר יו"ד שבט תש"י התקשר לרבי, פעל שישלחו לרבי כתבי התקשרות, ואף פנה לרבנית נחמה-דינה אותה הכיר והוקיר, והתחנן לפניה ש'תלחץ' את חתנה, הוא הרבי, שייאות לקבל על עצמו את הנשיאות.

הרב סלונים גם יצא לשליחויות רבות שהטיל עליו הרבי.

עד מהרה הפך הרב סלונים להיות 'המוציא והמביא' של כל ענייני הרבי בארץ-ישראל: המברקים הכלליים של הרבי הועברו דרכו, כל המכתבים שהיו ממוענים לכללות אנ"ש ביומי דפגרא, היו נשלחים מהרבי לרב סלונים ודרכו לאנ"ש.

במכתבים הקשורים לרב סלונים, הירבה הרבי להצמיד, כאמור למעלה, לפני שמו של הרב סלונים את המילים: "שאר בשרי". דוגמא לכך אנו מוצאים במכתב שכתב הרבי בשנת תשט"ו לצעירי אגודת חב"ד בירושלים, ובו הוא מורה להם לקיים אסיפה בהקדם האפשרי, והוסיף: "מהנכון מאוד, שישתתפו.. ובראשם שאר בשרי הרה"ח וכו' מוה"ר עזריאל זעליג שי' סלונים".

אך דומה כי גולת-הכותרת של הרב סלונים הייתה בשנת תש"כ כאשר עלה בידו להשיג שטח גדול בירושלים, אדמת טרשים ממש, והוא זכה להיות חלוץ בוני 'שיכוני חב"ד' בארץ-ישראל, כאשר בהנחת אבן הפינה, נדו לו רבים בראשם – גם חבריו חסידי חב"ד! – ולא האמינו שאדמת טרשים זו תהפוך לשיכון חב"ד בירושלים. החלום היה רחוק, התקציבים לא נראו באופק והרב סלונים לא נחשב לקבלן בניה גדול...

אבל לא איש כמו הרב סלונים, שעליו אמר הרבי בהתוועדות ש"זכות אבותיו מסייעתו" (=הרב סלונים הוא צאצא של הרבנית מנוחה רחל, בת אדמו"ר האמצעי – מ"ה), יתפעל מהמקררים והספקניים.

הוא עבד ללא ליאות, ימים ולילות, נפגש עם אנשי עיריית ירושלים, ועם תורמים פוטנציאלים, דחף ושכנע בלהט אמונתו, והבניינים החלו לצוץ כפטריות אחר הגשם, והעולם החרדי עמד משתומם מול איש אחד ויחיד שהצליח לעשות את הבלתי יאומן!!

הרבי מאוד עודד את הרב סלונים, ואף סייע לו בעקיפין בבניית השיכון בירושלים, כמו שליחת מכתבים לנשיא שז"ר, ובהם בקשה לסיוע מצד הממשלה בתקציבים מוגדלים לרב סלונים ועוד.

מסתבר שלא כל אחד היה מקבל את 'קבלת-הפנים' המיוחדת שזכה לה הרב סלונים כאשר הגיע ל-770: בתחילת חודש אייר תשכ"ב, כאשר הגיע הרב סלונים לרבי, המתינה לו משלחת מצעירי חב"ד שבאו לקבל את פניו בהוראת הרבי. באותה שעה גם הגיע הרבי מביתו ובירכו בברכת "שלום עליכם".

גם כאשר היה שקוע בעבודה קשה בניהול מוסדותיו, בבניית השיכון, ובעוד משימות רבות שעוד נכונו לו – הטיל עליו הרבי שליחויות נוספות, כמו השליחות לבית הלבן.

באחד הלילות, מספר הרב סלונים, עשו לכבודי מסיבת צאתכם לשלום עד חצות הלילה ב-770, ואז הגיע טלפון מהרבי: הרבי שולח אותי לבית הלבן, עם משלחת של רבנים ועסקנים. הרבי הורה שנסע ברכבת ולא במטוס.

מטרת הפגישה הייתה לדבר על תמיכת ארצות-הברית בביטחונה של ארץ-ישראל. הרבי אף ירד לפרטים הקטנים בשליחות המיוחד הזו, כאשר ביקש מהרב הכט משיקגו, שיציג את הרב סלונים לפני נשיא ארצות הברית, שיאמר: "הנה נמצא כאן יהודי שנולד בחברון, ואף אביו נולד בחברון". הרבי ביקש שיסבירו לנשיא ארצות הברית שחברון היא עיר האבות ששייכת לעם ישראל, בה גרו יהודים בכל הזמנים.

כעת, לאחר שעמדנו, בקצרה ממש, על אישיותו של הרב סלונים, נוכל לצטט את שיחת הרבי שכוונה אליו. שימו לב למילים ולמשפטים הנדירים שהשמיע הרבי:

הרבי דיבר בשיחה על בניית מבנים לישיבות, תלמודי תורה ומרכזים להפצת יהדות.

במהלך השיחה הובהר, שנתינת הצדקה עבור לימוד התורה, צריכה להיות באופן שלמעלה ממדידת והגבלת השכל, ובפרט כשמדובר אודות בנינים ללימוד התורה - הרי כשם שעניין ה"בית" שבתורה הוא למעלה מהבנה והשגה, כמו כן צריכה להיות נתינת התמיכה עבור בניית בניינים - למרות זאת, ניתן לבנות בניינים, אמר הרבי, גם בהעדר בסיס ויסוד כספי!

והרבי מייד הסביר: בעניין זה – הבנייה ללא ייסוד כספי – מראים מלמעלה דוגמא חיה כדי שלא יהיו ניסיונות. נמצא כאן עמנו יהודי שצור מחצבתו ממשפחת הרביים, וזכות אבותיו מסייעתו, שהחליט להקים בנינים בירושלים עיר הקודש, אף שלא היה לו בסיס ויסוד כספי, והוא אינו "ביזנעסמען" וכו', ובגלל זה היו כאלה שלעגו עליו באמרם שבודאי לא יצליח.

ואף-על-פי-כן, הנה כעבור זמן קצר הצליח להקים בנינים, בתי מגורים, בית-הכנסת ובית-המדרש וכו' וכו', שכבר עומדים על תילם בפועל ממש, ובודאי ימשיך ויוסיף בזה כמה פעמים ככה.

והרבי הוסיף בבת-שחוק: מסתמא לא תהיה לו "ישות" מזה, שמדברים בשבחו במעמד כמה-וכמה עשיריות מישראל.

"וזוהי דוגמא חיה שממנה יכולים וצריכים ללמוד עד כמה יכול לפעול יהודי אחד, ללא אמצעיים כספיים".

בסיום השיחה התחיל הרבי לנגן "ופרצת", ועמד מלא קומתו ורקד על מקומו בשמחה רבה.

 

 

מה היה לאיש הזה, צאצא של רבותינו נשיאנו, שהרבי שבחו קבל עם ועדה, בעיצומו של חג מתן-תורה, עד שהוא מצהיר כי "ממנו יראו וכן יעשו"?! איך מצליחים להישאר באותה 'פוזיציה' בהתוועדות, כאשר עיני כולם נשואות אליך, כשהרבי בכבודו ובעצמו נוטה לך חסד, ואתה בחלומותיך הוורודים ביותר לא ציפית לכזה קירוב מיוחד, שאיש מלפניך לא זכה לו מעולם?!

עד לשעת כתיבת השורות, לא הצלחנו לברר ממשפחתו של הרב סלונים, כיצד 'נחלץ' האיש מהקירוב הגדול והבלתי צפוי שזכה לו מהרבי, אבל מה שברור הוא, שעם שובו של הרב סלונים לירושלים, הוא האיץ עוד כמה פרויקטים חשובים לרווחת אנ"ש בעיר הקודש, וביסס והרחיב את המוסדות הקיימים, גם אם לא היה לו "ביסוס כספי"...

ב' בסיון תשע"ח