ב"ה יום שלישי, י"ב אדר ב' תשע"ט | 19.03.19
לתור אחר הכבוד במערה ■ הגיגים לל"ג בעומר

מאמר תורני מעמיק מאת אשת החינוך הגב' רבקה ערנטרוי מקראון הייטס, מעובד עפ"י סידור המהרי"ד דרושים לל"ג בעומר ועוד - מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם' ● למאמר המלא >>>
גב' רבקה ערנטרוי, קראון-הייטס

לתור אחר הכבוד בין החומות או במערה...

כשהמונח "כבוד" מצטייר בקרבנו... בקרב ילדינו וחניכינו באופן שהוא מעורפל, רדוד ועמום... וכשהוא נתפס באופן שאינו חד וברור ברבידיו הממשיים והמוחשיים - אנו עשויים להיקלע למרדף מתסכל אחר הבלתי נודע וחלילה, להחטיא את יחולי התקוות של צפיות הכבוד שלנו ולנחול אכזבות של מרי התקוממות מוחצות נגדינו...

ואומנם, בתפיסתנו הצלולה של ערך זה עפ"י מקורות תורת החסידות - נעוצה, אפוא, המסוגלות שלנו להקרין השראה של חשיבות מכובדת עלי סביבתנו ולזכות ביחס מלבב ושניכרים בו רגשות הומים של הערכה והכרה של מקורבינו כלפינו! (יחס שאנו ראויים לו בהחלט)

התנהלותו של המנהיג המונעת ע"י רוחו שיש בה תוקף גבורתי צורם והנושבת לה ספונטאנית והמפיחה בו תחושות נמרצות של החלטיות מזויפת ועיקשת..

ובעודה נטולת תכתיבים מדויקים מראש של צוות מנחה ומוביל... של ראשות מוסמכת ומכוונת והמצביעה על יעדים  והשגים חינוכיים של פרי המסורת שלנו ועל אופני ההתמודדויות בתנאי העתות השונים - התנהלות סרק כזאת מתנפצת ומתרסקת...
 ומה מוטב ועדיף היה, לו היה מנהיג זה מציית כמו אותה כיתה מוקפת בחילות פרעה שביקשה להאבק בלגיונות האויב אך נשמעה לצו האלוקי:"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון"!

היות וכשרוח גבורתית של קנאות מפעמת באדם הוא מאבד כיוון ונגרר לסבך של מדרונות סוחפים בעטיים של מניעי האמונה וההכרה השוגים והמוטעים והמושרשים בו ובשל הגאות העריצה שבו הוא לא יאות להניח   ולהרפות מהנחות מוטעות אלה...
גם תלמידיו של רבי עקיבא התנהלו מתוך ריגושים עזים של קנאות לעמדתם בהבנת התורה וקווי היסוד שלה, ולא יכלו לאמץ קווי תפיסה שונים משלהם, והם מחצו כל עמדה סותרת בתוקפנות עזה...

רבי שמעון בר יוחאי אף הוא יכול היה לשרוף את העולם בצאתו מן המערה, כשגילה שעולם כמנהגו מתנהל ומתכחש לקדושה ואולם, בשובו למערה ועד צאתו ממנה בעת הפדות הוא שינה כיוון והבטיח שאם אחיה השילוני יצטרף אליו הוא יכול לפדות את העולם מאימת הדין...

הוא חתר לעמקי הסודות של תורת הנסתר ולמד כי את העולם יש לתקן! לכבד! לקשט! וכי שבירת הכלים התרחשה בשל מניעים נוקשים ותוקפנים ודווקא הרוך וההבנה והרגישות היא הנר שלרגליו...

הוא למד שהאחדות של הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד היא אנך המיתמר עד למעלה ממקור הברכה והיא סוד ושרש התפילה הנענית והנשמעת ואכן כך המשיך מטר בעיתה של בצורת בעם!

להיות עטור בטלית כשל"ב הציציות מבצבצות היא התגלמות של נימים דקים הנמשכים אל ליבו של הזולת ברוך ומפעפעים העמק לנשמתו.. המה ל"ב  נתיבות חכמה המשתרעות למרחקי אין סוף ונוגעים אף ללב של האיש ששקע במצולות תהומות של שפל.

ל"ב נתיבות הם אינם שערים נחשפים ונפערים אך הם מתמשכים בלאט, בחשאי מתוך הטלית הנדמית לענן החופף ומאפיל היות והתפיסה בזהות עוצמת האור שבה אינה מסתברת אך מהווה מקור לציציות... להמשכיות של ל"ב נתיבות החכמה והמקור לתנועת הכבוד הכובשת את הלב בגמטריה "כבוד" תחת תנועה של מרי מתקוממת!

ביום השלשים ושלשה הגל הזה שחצץ ולא הניח לאור הזה לפעפע וולהימשח כשמן - התנפץ...

ביום הזה החלה השפעה של המשפיע לחלחל מתוך תנועה של הערכה וכבוד ויוקרה של הזולת...

ואולם עד ליום הזה ואף עד ליום הל"ב עדיין פקדה בעם התמותה היות ותחושת הכבוד היתה עדיין נעדרת היות והשורש והמקור שלה טרם נחשף...

יוכבד נולדה בעת הירידה למצרים בין החומות ובמנין צאצאיה של לאה אנו מוצאים ל"ב נפשות ואילו התורה מציינת כי מנין ילדיה הגיע ל33  - ל"ג ומבהיר רשי כי יוכבד היא זו שמשלימה את המנין ואולם בתורת הנסתר מבואר כי ביום הל"ב טרם נחשף ונגלה המקור לכבוד היא תורת הנסתר. (יוכבד - י' המקור לכבוד)

אך ביום הל"ג נחשפה תורת הנסתר והתגלתה ברבדי השיא שלה עם הסתלקותו של הרשב"י והגל שחצץ בין הקדש והחול ובין תורת הנגלה ותורת הנסתר -ברבידיו הדקיקים יותר נתבטל ונמחץ והפך למקור של גל המגלה וחושף ומביע ומעורר בלבבות המנהיגים יחסי הערכה וכבוד לילד והיחס הזה נעשה הדדי בין המשפיע והמקורב.

ליום זה מייחסים חשיבות של "הילולא" בשל הזרימה של משפיע למקבל בתדמית של בעל ואישה ולכן השמחה מגיעה לעיצומה ורק כוח עילאי וחופף כמו חופה עשוי לחבר בין שני ההפכים, כן נמשך אלינו ביום זה אור נשגב כ"כ המאחה את כל הקצוות הנפרדים.

וממש כמו אם הנבונה המבינה והחודרת לנימי הלב באהבה ובנועם והמשדלת והמבהירה מתוך רוך ונועם והיא זו שמחזקת ומביאה את יוקרתו של הילד לידי מבע וביטוי וזוכה בכבוד כן מבהירה לנו התורה שבע"פ את רזי התורה שבכתב והיא זורה נועם וחן והנאה!

(עפ"י סידור המהרי"ד דרושים לל"ג בעומר ועוד)

י"ז באייר תשע"ח