ב"ה יום שני, ט"ו אייר תשע"ט | 20.05.19
חסידים ותמימים על קברו של ר' ישראל-אריה-לייב בשנה שעברה
חסידים ותמימים על קברו של ר' ישראל-אריה-לייב בשנה שעברה
פרויקט מיוחד: יום היארצייט של ר' ישראל-אריה-לייב ז"ל

לקראת י"ג אייר, יום היארצייט של הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ רב פעלים וכו' ישראל ארי' לייב ז"ל, אחיו של כ"ק אדמו"ר זי"ע, שיחול בשבת הקרובה, אנו מגישים פרויקט מיוחד לרגל יום זה: משניות, קובץ מיוחד, סקירות ויומנים מתקופת ה'שבעה', מסמכים ומענות הקשורים ליום זה וגיליון מיוחד של 'בית חיינו' ● לפרויקט י"ג אייר ב'שטורעם' >>>
מערכת שטורעם
לקראת י"ג אייר, יום היארצייט של הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ רב פעלים וכו' ישראל ארי' לייב ז"ל, אחיו של כ"ק אדמו"ר זי"ע, שיחול בשבת הקרובה, אנו מגישים פרויקט מיוחד לרגל יום זה: משניות, קובץ מיוחד, סקירות ויומנים מתקופת ה'שבעה', מסמכים ומענות הקשורים ליום זה וגיליון מיוחד של 'בית חיינו':

משניות ללימוד לע"נ - לחצו כאן!

קובץ י"ג אייר שי"ל ע"י ועד תלמידי התמימים העולמי - לחצו כאן!

סקירות ויומנים אותנטיים מתקופת השבעה - אייר תשי"ב - לחצו כאן!

וידאו - הרבי מדבר עם הפרופסור פ. רוזנבלום על בעל היארצייט בהתוועדות י' שבט תשל"ה - לחצו כאן!

מסמכים הקשורים עם י''ג אייר - מענה בקשר עם עלייה לציון, הגהה על ספר 'תולדות לוי יצחק' ועוד - לחצו כאן!

גליון "בית חיינו" משנת תשע"ד בקשר עם י"ג אייר - לחצו כאן!
י"א באייר תשע"ח