ב"ה יום ראשון, י"ז אדר ב' תשע"ט | 24.03.19
בהתוועדות רבתית צוינו 63 שנים לצא"ח המרכזית

התוועדות רבתית התקיימה בב' אייר - יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהר"ש נבג"מ "לכתחילה אריבער", לרגל יום ההתייסדות ה-63 של צעירי אגודת חב"ד המרכזית, בהשתתפות השלוחים, הוועד והצוות ● לכתבה המלאה וגלריית תמונות >>>
כתב שטורעם בארה"ב
לרגל יום ההתייסדות השישים ושלוש של צעירי אגודת חב"ד המרכזית התאספו השלוחים, הועד והצוות לסעודת רעים, כינוס התעוררות והתוועדות חברים מיוחדת. התוועדות החברים התקיימה בב' אייר יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהר"ש נבג"מ "לכתחילה אריבער".

התוועדות השלוחים וראשי מוסדות שע"י צעירי אגודת חב"ד המתנהלים תחת חסותה, היתה דרוכה באווירה חמה של מסירה ונתינה לכוונותיו של הרבי המשלח וביצוע פעולותיו ביתר שאת וביתר עוז ובתנופה חדשה כיאות ל"לכתחילה אריבער".

מסיבת יום ההתייסדות נחגגה ברוב פאר והדר בהתוועדות ובמשתה חגיגי מיוחד ומרשים במוזיאום "צבאות ה'". ברגש  מיוחד צפו המשתתפים במראות הקודש  בהקרנת קטע משיחת הרבי לב' אייר 'לכתחילה אריבער'. הרבי דיבר בהנוגע לב' אייר, ובעיקר לב' אייר שחל ביום השלישי, שהוכפל בו כי טוב. וכמו השנה שב' אייר חל ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב.

המנחה הרב לייבל בוימגרטן, השליח בהמטון, לונג איילנד, התחיל בדברי פתיחה וקידם את הנאספים בברכת ברוכים הבאים חמה ולבבית.

המנחה הזמין את הרב משה פסח גולדמאן, הזקן שבחבורה של הנהלת צעירי אגודת חב"ד, ומזכירה מיום הווסדה.

הרב גאלדמאן הזכיר זכרונות מני קדם, הזמן של התייסדות צעירי אגודת חב"ד והחיבה שראו מהרבי בכל הפרטים השייכים להתייסדות של צעירי אגודת חב"ד. הרב גאלדמאן גם סיפר סיפור של כ"ק אדמו"ר מהר"ש הנראה את הנהגתו של "לכתחילה אריבער".


המנחה הציג את הרב שמואל מנחם מענדל בוטמאן, מנהל צעירי אגודת חב"ד המרכזית שעמד על הזכויות המיוחדות שבהם זיכה הרבי את כל אלו השייכים לצעירי אגודת חב"ד.

הרב בוטמאן הזכיר שמה שהרב גאלדמאן דיבר על ה"ימי בראשית" של צעירי אגודת חב"ד זה בגלל שהוא זכה להיות בצעירי אגודת חב"ד למן היום הוסדה ועד עתה ואיחל לו אריכות ימים ושנים טובות.

הרב בוטמאן המשיך במה שהרב דוד ראסקין ז"ל, יושב ראש צעירי אגודת חב"ד המרכזית,  הי' אומר  שאם כי הרבי דיבר על התייסדות צעירי אגודת חב"ד בשבת מברכים אייר, כ"ד ניסן תשט"ו, הרבי הדגיש שיום ההתייסדות הוא ב' אייר, "תפארת שבתפארת", "לכתחילה אריבער". שבזה מודגש שהרבי נותן כח לכל אחד שיש לו שייכות למוסד זה  לפעול בשני קוים, שכל פעולותיו והנהגתיו  יהיו באופן של "לכתחילה אריבער", וגם באופן של לא רק "תפארת" אלא גם של "תפארת שבתפארת".

הרב בוטמאן המשיך שהזכות המיוחדת של שליחות צעירי אגודת חב"ד המרכזית היא שהם "בפלטרין של מלך" – "שלוחי המלך בעיר המלך". הרב בוטמאן גם הביא מה שהרבי אמר להחסיד ר' שניאור זלמן גורארי' ז"ל  וזה מובא בספר אודותו, שלכל אחד מנשיאי חב"ד הי' מוסד מיוחד שהקים, "ה'זהיר טפי' שלי הוא צעירי אגודת חב"ד זה יקר בעיניי מכל שאר המוסדות".

    
הרב כתריאל ברוך קאסטעל, מרכז הפעולות של צעירי גודת חב"ד המרכזית עמד בדבריו על ההצלחה הגדולה של של ה"סדר הגדול בעולם" בקטמנדו, במדינת נאפאל, שהותחל לפני הרבה שנים על ידי מכתב שיהודי שלח להרבי והרבי שלח את המכתב להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית. בהמשך נסע לשם בנו הרב מנחם מענדל קסטל, וראש מזכירות הרבי, הרב חיים מרדכי אייזיק חדקוב ז"ל (שיום היאהר-צייט שלו הוא ג' אייר) שילם עבור ההוצאות, והיום הוא ה"סדר הגדול בעולם".

"רואים מכאן דבר נפלא" סיים הרב קסטל, "יהודי מקצה העולם שולח מכתב להרבי והרבי כותב על המכתב בכתב יד קדשו שזה שייך להנהלת צעירי אגודת חב"ד והיום הוא ה'סדר הגדול בעולם'"

הרב יצחק חסין, שליח הרבי בוועסט היללס, לונג איילנד, סיפר לשלוחים שהיתה בבית חב"ד שלו מסיבה והגישו לצעיר אחד טנא של כיפות. הצעיר הכניס את ידו לתוך טנא הכיפות, וראה זה פלא, הוא הוציא את הכיפה מהבר מצוה שלו! "אמרתי לצעיר אין זה כי אם ה' שולח לך מסר אישי שאוהב אותך וחושב עליך".

הרב חסין גם סיפר סיפור אישי בהנוגע להבית חב"ד שלו בוועסט היללס. המקום הי' קטן מהכיל את הקהל שהגיע והיו זקוקים למבנה יותר גדול רק שלא הי' להם כסף. יום אחד הוא שלח אי מייל ליהודי וביקש את עזרתו. רק אי מייל ולא יותר. ביום שישי נסע לאוהל לבקש ברכה שהיהודי הזה יענה לו. באותו יום שישי טלפן היהודי והתנצל למה לא טלפן קודם ואמר שרוצה לראות את המקום שלנו וקבענו פגישה ליום שני הבא. "אם היהודי הזה היה אומר לנו שהוא יתרום חמישים אלף דולר זה היה בשבילנו הנס הכי גדול. למעשה הוא בנה את כל הבנין ותרם יותר ממליון דולר"

הרב אליהו גודמאן שליח בלונג ביטש, לונג איילנד, דיבר בהנוגע להמסר של "לכתחילה אריבער" ושהרבי בחר דוקא ביום זה לייסד את צעירי אגודת חב"ד. "הרבי שולח לכל אחד מאתנו השלוחים מסר שאנחנו יכולים לפעול באופן של 'לכתחילה אריבער' כי הרבי נותן לנו כוחות לפעול באופן של 'לכתחילה אריבער' בשליחותנו".

הרב גודמאן סיפר סיפור אישי שרצה לעשות מדורת אש לכבוד ל"ג בעומר יום שמחתו של ר' שמעון בן יוחאי. אמרו לו שלא יקבל בשום אופן אישור מהעירייה כי זה סמוך מאד למקומות הטיול. ליל ל"ג בעומר הגיע ועשו מדורת אש גדולה ואדרבה, פקידי העירייה באו לשאול בנה הם יכולים לעזור. "ראינו ענין של 'לכתחילה אריבער' ממש בעינינו".

הנואם הראשי הי' הרב חיים יהודה קרינסקי, מזכיר הרבי ויושב ראש של ה"מרכז לעניני חינוך" ו"מחנה ישראל". הרב קרינסקי ריתק את הנאספים בהנוגע להעוצמה המיוחדת שהרבי  העניק לשלוחים. הרב קרינסקי סיפר סיפורים שהוא זכה להיות חלק מהם באופן אישי, ומענות הרבי להם שהוא זכה לקבל. משלל הסיפורים והמענות הי' מסר אחד ברור --אם הרבי רוצה משהוא, אין דבר בעולם שיעמוד בדרכו וכל מה שהרבי רוצה יתקיים במילואו.

"המסר הברור לשלוחים הוא שכל הענינים של הרבי שאתם פועלים בשליחותכם יתקיים, ושום דבר בעולם לא יעמוד בדרככם ותצליחו בשליחות הרבי באופן של 'לכתחילה אריבער' בכל הענינים".

הנאספים הקשיבו לו קשב רב ונאומו, אופן דיבורו, והמסר החזק שהוא העביר עשו רושם עז  על כל המשתתפים.  

לאחרי סיום החלק הרשמי של הנאום ענה הרב קרינסקי על השאלות של השלוחים.


הכינוס הקרין אהבת רעים, תנופה אדירה, ועוצמה רבה, ובנקודה התיכונה והפנימית --התקשרות במשלח ודביקות במטרה.  "הי' כינוס של חמימות, מיוחד במינו.  ראינו מצד השלוחים התעוררות רבה  והתמסרות כנה למשלח ולמטרת שליחותם" אמר אחד השלוחים. הרבה שלוחים אמרו בגאון שהי' כינוס של התרגשות חסידית וחום חסידי אמיתי שיקחו אתם למקום שליחותם ויפעלו במרץ עוד יותר גדול למילוי שליחותו של המשלח להכין את עצמו ואת זולתו לגאולה האמיתית והשלימה.

האוירה בהתוועדות היתה מחשמלת. אוירה של אחדות ואחוה ובעיקר מסירות למשלח ולפעולותיו הנשגבות והערב הנפלא השאיר רושם עצום של אחווה וקירוב תוך החלטות חזקות של איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק והחלטה חזקה שזו תהיה שנת תנופה חסרת תקדים מוקדשת כל כולה לפעולותיו של הרבי להכין את העולם לגאולה השלימה כשהרבי יוציא אותנו מהגלות תיכף ומיד ממש ובאופן של "לכתחילה אריבער".
ו' באייר תשע"ח