ב"ה יום שני, ט"ו אייר תשע"ט | 20.05.19
מיוחד: תיעוד אסיפת גילוי אוצר ה'רשימות'

לאחר גילוי אוצר ה'רשימות' במגירת שולחנו הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע בחדרו הק' זמן קצר לאחר ג' תמוז תשנ"ד זימנה אגודת חסידי העולמית אסיפה מיוחדת, לדון בדרך הנכונה להוציא אותן לאור ● לפני 12 שנה פרסמנו לראשונה כאן ב'שטורעם' את הגלריה והיום, במלאת 23 שנה לאסיפה הנדירה ולטובת הגולשים שיצטרפו מאז, אתר חב"ד-שטורעם אנו מתכבד לפרסם זאת שוב ● לסיפור המלא וגלריית התמונות >>>
מערכת שטורעם
זמן קצר לאחר ג' תמוז תשנ"ד, נמצאו במגירת שולחנו הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע בחדרו הק', שלושת מחברות ה'רשימות' אותם כתב הרבי בכתב יד קדשו, ובהם גם חוברת ה"רשימות" על ספר התניא.

בעקבות גילוי אוצר מופלא זה, זימנה אגודת חסידי העולמית אסיפה מיוחדת, לדון במשמעות גילוי אוצר זה, וכיצד הדרך הנכונה להוציא לאור רשימות אלו.

האסיפה המיוחדת נערכה השבוע לפני עשרים ושלוש שנה, בימים ב-ד אייר תשנ"ה, כאשר אל האסיפה הוזמנו גדולי המשפיעים מישיבות חב"ד מכל רחבי העולם, וכן העוסקים לאור בהוצאה לאור של תורת רבינו מזה שנים ארוכות, אשר קיבלו הוראות מהרבי בתחום זה.

האסיפה נערכה במשרדי אגודת חסידי חב"ד ב-770, בראשות החוזר הראשי הרב יואל כהן שליט"א, המזכיר הרב חיים יהודה קרינסקי, ויו"ר אגודת חסידי חב"ד העולמית הרב אברהם שם טוב.

האסיפה הנדירה נפתחה באוהל הק', בתפילה שהרבי ינחה את המשתתפים בדרך הישרה לכוון לדעתו הק' של הרבי, ובמרתף הבית שעל יד האוהל הק' נערך המושב הראשון של האסיפה.

בהמשך נערכו עוד שורת דיונים במשרדי אגודת חסידי חב"ד, ובסופה של האסיפה התקבלה ההחלטה ע"י כל המשתתפים אשר פרסום והוצאת הרשימות קודש לאור עולם זהו רצונו הק' של הרבי, והמלאכה הכבירה רבת האחריות הופקדה בידי צוות מיוחד מטעם וועד הנחות בלה"ק.

במהלך ימי האסיפה, אף הוצג לראשונה בחרדת קודש על ידי המזכיר הרב קרינסקי בפני המשתתפים מחברות הרשימות בכתב יד קודש רבינו.

באסיפה נכחו: הרב יואל כהן ה'חוזר' הראשי של כ"ק אדמו"ר זי"ע, הרב שלום בער לוין הספרן הראשי בספריית הרבי, נציגי אגו"ח ו'מרכז': הרב יהודה קרינסקי יו"ר מרכז לעניני חינוך, הרב אברהם יצחק שם טוב יו"ר אגו"ח העולמית.

משפיעים: הרב זלמן גופין משפיע תות"ל בכפר חב"ד, הרב משה אורנשטיין משפיע תות"ל צפת, הרב זושא אלפרוביץ' משפיע תות"ל בקרית גת, הרב שלמה זרחי משפיע תות"ל המרכזית, הרב אברהם גערליצקי מ'אהלי תורה', הרב מנחם מענדל גורדון מלונדון, הרב דוד רסקין מנהל תות"ל המרכזית ויו"ר צא"ח העולמי.

שלוחים: הרב משה הרסון שליח בניו ג'רזי וחבר אגו"ח, הרב אריה לייב קפלן ע"ה שליח הרבי ויו"ר מוסדות חב"ד צפת.

מתחום הספרות וההוצאה לאור השתתפו הרב אהרן חיטריק, הרב יהושע מונדשיין, הרב אלתר אליהו הכהן פרידמן, הרב יוסף הבלין, הרב אליהו מטוסוב, הרב יוסף וויינברג, הרב יוסף הכהן פרידמן.

את האסיפה הנחה הרב חיים שאול ברוק מ'ועד הנחות בלה"ק'.

לפני 12 שנה פרסמנו לראשונה כאן ב'שטורעם' את הגלריה והיום, במלאת 23 שנה לאסיפה הנדירה, אתר חב"ד-שטורעם אנו מפרסמים זאת שוב לטובת הגולשים שיצטרפו מאז. צפו:
ד' באייר תשע"ח