ב"ה יום שני, ט' טבת תשע"ט | 17.12.18
מצות כפר חב"ד: סמל לאיכות וכשרות
י"א באדר תשע"ח