ב"ה יום חמישי, ח' תמוז תשע"ח | 21.06.18
מצות כפר חב"ד: סמל לאיכות וכשרות
י"א באדר תשע"ח