ב"ה מוצאי ש"ק, ח' ניסן תשע"ח | 24.03.18
מצות כפר חב"ד: סמל לאיכות וכשרות
י"א באדר תשע"ח