ב"ה יום ראשון, י"ד תשרי תשע"ט | 23.09.18
מצות כפר חב"ד: סמל לאיכות וכשרות
י"א באדר תשע"ח