ב"ה ערב ש"ק, ח' כסלו תשפ" | 06.12.19
שווה לבוא לכפר: חגיגת פורים ב'היפר ליפסקר'

ט' באדר תשע"ח