ב"ה ערב ש"ק, ו' טבת תשע"ט | 14.12.18
שווה לבוא לכפר: חגיגת פורים ב'היפר ליפסקר'

ט' באדר תשע"ח