ב"ה יום חמישי, ט"ז אדר א' תשע"ט | 21.02.19
הרב ברוך בליזינסקי
הרב ברוך בליזינסקי צילום: מאיר אלפסי, שטורעם.נט
ט"ו בשבט: כל מה שרציתם לדעת ■ המדריך

הרב ברוך בליזינסקי, רב בית-הכנסת 'מענדל'ס שול' בכפר חב"ד והרב האחראי על מתן התשובות בהלכה באתר חב"ד, משיב על שאלות לרגל ט"ו בשבט - על מה מברכים שהחיינו, ברכתו של איזה פרי קודמת, ומה מברכים כשמערבבים שמן זית עם שמנים אחרים?
הרב ברוך בליזינסקי

האם מברכים שהחיינו על אכילת תמרים?

"באכילה הראשונה בעונה מברכים שהחיינו על אכילת תמרים טריים שצבעם עדיין צהוב, לא מברכים שהחיינו על תמרים מיובשים שצבעם חום".

מקורות: פסקי תשובות סימן רכה סעיף יז

מה מברכים על אכילת עלי גפן?

"נטיעת הגפן איננה לשם אכילת עלי הגפן, לכן ברכתם היא 'שהכול'. עלי גפן הממולאים במילוי שברכתו שונה, ברכתם כדין הברכה על המילוי. יש להיזהר מתולעים המצויות בעלי הגפן".

מקורות: ספר וזאת הברכה בסופו

האם מברכים שהחיינו באכילת פירות יבשים?

"לא מברכים שהחיינו על אכילת פירות יבשים, כי טעמם הטרי של הפירות לא ניכר בהם".

מקורות: פסקי תשובות סימן רכה סעיף יז.

מה מברכים על מרק שיש בו גרעיני שיבולת שועל?

"מרק שיש בו גרעיני שיבולת שועל (או דגנים אחרים מחמשת מיני דגן) שטעמם מורגש במרק, והם אינם שלימים ונפרדים זה מזה – ברכתו בורא מיני מזונות. אם הגרעינים שלימים ונפרדים זה מזה - ברכתו שהכל".

מקורות: סדר ברכת הנהנין לאדמו"ר הזקן פרק ז סעיפים טז, כ וכב.

לפניי ענבים, עוגה וכוס יין, על מה אברך קודם?

"תחילה עליך לברך על העוגה, לאחר מכן על היין ואז לברך על הענבים".

מקורות: סדר ברכת הנהנין לאדמו"ר הזקן פרק י סעיף יג.

כשלפניי פירות משבעת המינים, פירות אחרים ומאכלים נוספים, האם חובה לברך קודם על הפירות משבעת המינים?

"לחם קודם לכל. כשלא אוכלים לחם, מיני המזונות קודמים לכל (מיני מזונות מחמשת מיני דגן אך לא מחיטה, קודמים למאכלים אחרים אך לא לזית). אחרי מיני המזונות, ברכת "בורא פרי הגפן" קודמת לברכה על פירות משבעת המינים. דינים אלו חלים כשאדם רוצה לאכול מהמאכלים האחרים, גם אם הוא מחבב יותר את המאכל שאינו קודם בברכתו.

הברכה על פירות משבעת המינים קודמת לברכה על פירות אחרים, אך כשהאדם מחבב יותר את הפירות האחרים יברך קודם עליהם".

מקורות: סדר ברכת הנהנין לאדמו"ר הזקן פרק י.

מי שאכל חצי כזית מפירות שבעת המינים, וחצי כזית מפירות אחרים, איזו ברכה אחרונה יברך?

"מי שאכל חצי כזית מפירות שבעת המינים, וחצי כזית או כזית שלם מפירות אחרים, יברך "בורא נפשות". בדיעבד אם בירך "מעין שלוש" יצא ידי חובתו".

מקורות: ארץ צבי חלק א סימן כט.

האם כשאוכלים ריבת אתרוג לראשונה צריך לברך שהחיינו?

"על ריבת פרי לא מברכים שהחיינו כיון שלא ניכר בה שהפרי חדש. על ריבת אתרוג (וכן על אכילתו בכל צורה אחרת) לא מברכים שהחיינו גם מטעמים נוספים. מהם; כיון שהאתרוג מתקיים על האילן לאורך כל השנה, ואינו פרי המתחדש אחת לשנה, או מפני שההנאה העיקרית מהאתרוג היא בחג סוכות".

מקורות: סדר ברכת הנהנין בסידור יעב"ץ אות כה, אשל אברהם בוטשאטש סימן רכה, כתב סופר סימן כג, שער אפרים סימן לה, מהר"י אשכנזי סימן ט.

מה מברכים על אכילת ממרח זיתים או ממרח תמרים?

"זיתים ותמרים שנטחנו היטב במיקסר עד שנעשו ממרח, ברכתם הראשונה - שהכול. ברכתם האחרונה הינה ספק הלכתי, ולמעשה רצוי לאכלם בתוך הסעודה, או לאכול דבר שברכתו בורא נפשות, וכן לאכול פרי שברכתו מעין שלוש, ולכוון שברכות אלו יוציאו ידי חובה גם את הממרח. מי שאין לו פרי שברכתו מעין שלוש, יברך ברכה אחרונה מעין שלוש".

מקורות: ברכה ראשונה - סדר ברכת הנהנין לאדמו"ר הזקן פרק ז סעיפים כב-כד. ברכה אחרונה - משנה ברורה סימן רב סעיף קטן מב.

מי שכובד בכמה פירות ורוצה לאוכלם, אך אינו מעדיף פרי אחד על האחרים, ואינו יודע את דיני הקדימה בפירות. האם יכול להחליט שהוא מעדיף פרי מסוים על מנת לא להיכשל בדיני הקדימה בברכות?

"החלטה כזו נחשבת להעדפה מבחינה הלכתית רק כשהיא נעשית כדי להימנע מחשש ברכה לבטלה, ולא כדי להימנע מטעות בדיני קדימה בברכות. כשיש חשש ברכה שאינה צריכה, רשאי אדם להעדיף פרי שאינו מעוניין בו יותר מפירות אחרים, גם לא לפי סדר הקדימה בברכות הנהנין. בכל מקרה כשיש התלבטות בין ברכה על פירות לבין ברכת שהכול או ברכת מזונות, או כשיש פרי שלם ופרי שאינו שלם, החלטה כזו אינה מועילה.

מי שבדרך כלל מעדיף פרי מסוים, רשאי לשנות את העדפתו ולהעדיף באופן זמני פרי אחר".

מקורות: סדר ברכת הנהנין לאדמו"ר הזקן פרק י, פסקי תשובות סימן ריא הערה 8.

מה מברך מי שרוצה לשתות שמן זית לצורך בריאותי, וכדי לשפר את הטעם מערב את השמן עם נוזלים אחרים?

"אם שמן הזית הוא עיקר המטרה בשתיית התערובת, הברכה היא "בורא פרי העץ". זאת גם כשכמות השמן בתערובת מועטה".

מקורות: סדר ברכת הנהנין לאדמו"ר הזקן פרק ז סעיף יא, פסקי תשובות סימן רב סעיף יא

ט"ו בשבט תשע"ח