ב"ה יום חמישי, ט"ז אדר א' תשע"ט | 21.02.19
הת' אלחנן-מאיר לדיוב ז"ל
הת' אלחנן-מאיר לדיוב ז"ל
שמיכה של חסיד / סיפור לזכרו של תמים

הערב, י"ג שבט, לפני שש שנים, נפטר הת' אלחנן-מאיר לדיוב ע"ה, לאחר ייסורים קשים כתוצאה מהמחלה הארורה ל"ע, והוא בן 27 שנים בלבד. הת' אלחנן מאיר ז"ל זכה לסיים את לימודי ה'סמיכה' והוסמך לרבנות, ואף היה עונה לשאלות בהלכה. לרגל יום היארצייט שלו, אנו מפרסמים סיפור מיוחד לזכרו ● לסיפור המלא >>>
מערכת שטורעם
הערב, י"ג שבט, לפני שש שנים, נפטר הת' אלחנן-מאיר לדיוב ע"ה, לאחר ייסורים קשים כתוצאה מהמחלה הארורה ל"ע, והוא בן 27 שנים בלבד. הת' אלחנן מאיר ז"ל זכה לסיים את לימודי ה'סמיכה' והוסמך לרבנות, ואף היה עונה לשאלות בהלכה. לרגל יום היארצייט שלו, אנו מפרסמים סיפור מיוחד לזכרו:

כשהוא עדיין מתאושש ממחלה קשה, הת' החסיד אלחנן מאיר ז"ל התכונן לצאת לכמה ימי נופש בהרים, להתאוור ולאגור כוחות אחרי הימים הקשים שעברו עליו. בעודו אורז לנסיעה, שם לב אחד מבני משפחתו שהוא אורז במזוודתו את השמיכה שלו מהבית, וכשניסה להסביר לו שימצא שמיכה אחרת באכסניה שלהם בהרים, התעקש אלחנן לקחת איתו את השמיכה שלו מהבית, ויהי הדבר לפלא.

לאחרי זמן התברר פשר הדבר: כמה שנים קודם לכן, בעודו לומד בשולחן ערוך הרב. למד אלחנן הלכה חדשה, שכל בגד שיש בו ארבעה קצוות, ואשר לובשים אותו ביום, חייב בציצית, והרי – הוא חשב לעצמו -, השמיכה שבה אני יושן יש בה ארבע קצוות, וכשאני קם בבוקר אני מעוטף בה, אם כן לכאורה היא חייבת בציצית!

הדבר לא נתן לו מנוח, והוא החליט להתייעץ על כך עם רבנים חשובים, שפסקו לו שאם רוצה להחמיר על עצמו שיגזור את קצוות השמיכה, וכך ללא שום ספק לא תהי' חייבת בציצית, ומאז אותו יום לכל מקום שנסע הקפיד אלחנן לארוז עימו את שמיכתו המיוחדת, שלא ייאלץ לישון בשמיכה עם ספק חיוב ציצית.

אך זהו לא הדבר היחיד שהקפיד לקחת עיצו בכל מקום. גם את הנטלה שבה הוא השתמש לנטילת ידיים, הקפיד לקחת עימו בכל מקום מחשש שלא ימצא נטלה אחרת כשרה עפ"י ההלכה.

מהדברים האלה אנו לומדים על מידת חסידותו, ויראת השמיים הגדולה שהיתה אצל אלחנן ז"ל, שלא רק במצוות גדולות וחשובות הקפיד, אלא אפילו בדברים פעוטים שלרוב לא שמים לב עליהם, הקפיד להתנהג בכל החומרותף ללא שום פשרה.

יהי זכרו ברוך!

י"ב בשבט תשע"ח