ב"ה יום שני, ט' טבת תשע"ט | 17.12.18
הרב מאיר אשכנזי ע"ה עורך סיום הש"ס בהתוועדות כ"ד טבת תשי"ב בנוכחות הרבי
הרב מאיר אשכנזי ע"ה עורך סיום הש"ס בהתוועדות כ"ד טבת תשי"ב בנוכחות הרבי צילום: ארכיון שטורעם
היו ימים: הרב אשכנזי מסיים את הש"ס

בהתוועדות כ"ד טבת תשי"ב ערך הרב מאיר אשכנזי ע"ה - רבה של שאנאחי סיום על הש"ס בנוכחות כ"ק אדמו"ר זי"ע ● מעניין לציין כי השבוע חל היארצייט של בנו הרב משה ע"ה ונכדו הרב מרדכי שמואל ע"ה שנטמנו ביום כ"ד טבת ● לתמונה נוספת>>>
מערכת שטורעם
בתמונות שלפנינו נראה רבה של שאנחאי הרב מאיר אשכנזי ע"ה מסיים את הש"ס בהתוועדות כ"ד טבת תשי"ב בנוכחותו של הרבי.

באותה התוועדות הורה הרבי שיעשו חלוקת הש"ס באמצעות הכרטיסים המיועדים לכך ולאחר שחילקו את הכרטיסים אמר הרבי:

כ"ק אדמו"ר מהר"ש כותב בא' ממאמרי דא"ח שלו ש"לכל הפחות צריך כל אחד ללמוד מס' גמרא בשנה".

לימוד זה יכול להיות ביחידות, אבל יכול להיות הלימוד גם ביחד עם כל הקהל, שאז התועלת היא בשתים - שכל א' מהלומדים נוטל חלק בלימודם של שאר הלומדים, ונותן חלק מלימודו לכל שאר הלומדים, אשר, בשניהם ישנה תועלת הן לעצמו והן להזולת.

ובמילא, יכול כל א' להצטרף לחלוקת הש"ס שנערכת עתה, שאז לומד כל א' המסכת שמקבל על עצמו - בצירוף עם כל הציבור, וזכות הרבים מסייעתם.

לאחר מכן ערך הר"ר מאיר אשכנזי את סיום הש"ס, ולאחר מכן פתח הרבי ב'הדרן' על הש"ס כנהוג.

כ"ה בטבת תשע"ח
הרב מאיר אשכנזי יושב לצד הרבי בהתוועדות.
הרב מאיר אשכנזי יושב לצד הרבי בהתוועדות. | צילום: ארכיון שטורעם