ב"ה ערב ש"ק, ו' טבת תשע"ט | 14.12.18
עטיפת הדיסק החדש
עטיפת הדיסק החדש צילום: שטורעם.נט
הופיע לראשונה מבית JEM: התוועדות יו"ד שבט תשמ"ב

בימים אלו של שלושים יום לפני החג, ימי ההכנה ליו"ד שבט, הופיע לראשונה וראה אור הדיסק המלא של התוועדות כ"ק אדמו"ר זי"ע מיו"ד שבט תשמ"ב, יום ההילולא הל"ב של כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע ויום קבלת הנשיאות של הרבי. התוועדות זו ארכה שלוש וחצי שעות, ובמהלכה נשא הרבי שבע שיחות קודש ● כל הפרטים, תמליל עטיפת הדיסק והדרך להשיגו >>>
מערכת שטורעם
חדש מבית JEM – בימים אלו של שלושים יום לפני החג, ימי ההכנה ליו"ד שבט, הופיע לראשונה וראה אור הדיסק המלא של התוועדות הרבי מיו"ד שבט תשמ"ב, יום ההילולא הל"ב של כ"ק אדמו"ר הריי"צ ויום קבלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר זי"ע. התוועדות זו ארכה שלוש וחצי שעות, ובמהלכה נשא הרבי שבע שיחות קודש.

בשיחה הראשונה עמד הרבי בהרחבה על משמעות יום ההילולא הל"ב של חותנו כ"ק אדמו"ר הריי"צ, ואשר יש להוסיף בכל ענייני העבודה מחיל אל חיל. בשיחה הראשונה דיבר הרבי אודות שבע מצוות בני נח, ועל השליחות של כל יהודי להשפיע על אומות העולם הנמצאים סביבו.

בשיחה השלישית ביאר הרבי את משמעות המסר של יום ההילולא הל"ב, אשר הנשיא הוא "לב כל קהל ישראל", וכן אודות ספר התורה הכללי לאחדות ישראל. בשיחה הרביעית דיבר הרבי על גודל הדגשת עניין השמחה בעבודת השם, שכאשר העבודה היא בשמחה אזי "שמחה פורצת גדר".

בשיחה החמשית עמד הרבי על משמעות מעשה המצווה וכוונת המצווה, ואודות ההדגשה אשר "המעשה הוא העיקר". בשיחה השישית דיבר הרבי בהרחבה אודות הנסים הגלויים שזכו עם ישראל בשחרור השטחים ביהודה ושומרון ורמת הגולן, ואשר פס"ד בתורה אשר בסכנת פיקוח נפש אין לעשות פשרות.

בשיחה השביעית והאחרונה אמר הרבי הדרן מעמיק על סיום מסכת שבת, בעניין "פוקקים ומודדין וקושרין בשבת".

במהלך ההתוועדות הרבי גם אמר מאמר חסידות, דיבור המתחיל "באתי לגני אחותי כלה", המבאר את אות י"ב מ'המשך' "באתי לגני".

דיסק ההתוועדות החדש מופיע עם כיתוביות בשפות: עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית.

כאמור, בימים אלו הופיע הדיסק החדש, והוא ניתן כעת להשגה במשרד JEM בארץ הקודש, בטלפון 03-9608017.

לרכישה מקוונת של הדיסק החדש ניתן לחצו כאן!

כפי שנודע, במספר ישיבות "תומכי תמימים" ברחבי הארץ, וכן בשורה של קהילות אנ"ש, יוקרן ההתוועדות החדשה של יו"ד שבט תשמ"ב ברוב עם, בהשתתפות תלמידי התמימים ואנ"ש שיחיו בכל מקום, כהכנה ראויה ליום הגדול והקדוש העשירי בשבט.

***

מתוך עטיפת הדיסק החדש:

חייו של הרבי הקודם היו קודש להביא לאנושות חיוניות גשמית ורוחנית. הוא לימד איך אדם יכול לצמוח תמיד בעבודת ה', ויכול להיות מקור של אור לאנשים בסביבתו.

דברים בעלי ערך אמיתי אינם נחלשים כשהם מתיישנים. הם נהיים יותר עוצמתיים. לכן, עם כל שנה בה 'צאצאיו' ממשיכים את דרכו, מורשתו צומחת ונעשית יותר חיה.

בהתוועדות זו של יו"ד שבט תשמ"ב (1982), הרבי מרחיב בנושא זה ורבים אחרים. לקחים מאירים מכל היבט של יום היארצייט.

בואו לחוות את השמחה הרוחנית ואת הרצינות האינטלקטואלית של התוועדות עם הרבי, רבי מנחם-מענדל שניאורסאהן, זכר צדיק וקדוש לברכה.

הקשיבו כיצד האמת הנצחית של התורה שבכתב, התלמוד, הקבלה והחסידות מתייחסת לנושאים הקשורים לחברה מודרנית וערכי מוסר.

בהפסקות שבין השיחות, אלפי הנוכחים שרים ניגונים חסידיים והרבי מקדם אותם בברכת "לחיים".

חוויה של התוועדות עם הרבי היא מבט אל איחוד בין עולמות עליונים לעולמות תחתונים, מפגש בין האלוקות והאנושות הרוחני והגשמי, ההווה והנצח.
כ"ד בטבת תשע"ח
עטיפת הדיסק החדש
עטיפת הדיסק החדש | צילום: שטורעם.נט