ב"ה ערב ש"ק, ו' טבת תשע"ט | 14.12.18
התוועדות במונטריאול. ר' פרץ מוצקין ור' ניסן נעמנוב מתוועדים.
התוועדות במונטריאול. ר' פרץ מוצקין ור' ניסן נעמנוב מתוועדים. צילום: ארכיון שטורעם
היו ימים: היארצייט של המשפיע ר' פרץ מוצ'קין

התוועדות חסידית במונטריאול בהשתתפות המשפיעים הרה"ח ר' פרץ מוצקין ע"ה והרה"ח ר' ניסן נעמנוב ע"ה ● מוגש לרגל היארצייט של ר' פרץ ע"ה, שנלב"ע בכ"א טבת תשמ"ב ● לתמונה מוגדלת >>>
מערכת שטורעם
כ"א בטבת תשע"ח