ב"ה ערב ש"ק, ו' טבת תשע"ט | 14.12.18
הכרזת "לשם מצות מצוה" ■ וידיאו

במאפיות המצה של פסח רגילים להכריז כולם ביחד "לשם מצות מצוה" מהו פירוש הכרזה זו? מהו תוכן הכרזה זו? מדוע צריך להכריז זאת דוקא בדיבור? מדוע צריכים כולם להשתתף בהכרזה זו? האם מועלת ההכרזה גם באינו שומר תומ"צ? האם מועלת בדיעבד הכרזתו של אינו יהודי? ומה הדין בדיעבד אם לא הכריזו? אלו הם הנושאים שנתבררו בשיעור שמסר הרב שלום דובער לוין בנושא הזה, לפי שיטת רבינו הזקן בשלחן ערוך שלו בשיעור ● שיעור מרתק>>>
כתב שטורעם בארה"ב
■לצפיה בשיעור לחצו כאן!

לציטוט המקורות שעליהם בנוי השיעור - לחצו כאן!
י"ד בטבת תשע"ח