ב"ה ערב ש"ק, ו' טבת תשע"ט | 14.12.18
צילום: שטורעם
תמונת היום: צ'ארקאס, אוקראינה

בעיצומו של אירוע חנוכה בעיר צ'ארקאס באוקראינה, נתפס בעדשת המצלמה הרב דב אקסלרוד שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע כשהוא מניח תפילין ליהודי מקומי ● לתמונה בהגדלה>>>
כתב שטורעם באוקראינה
ל' בכסלו תשע"ח