ב"ה יום ראשון, י"ב חשוון תשע"ט | 21.10.18
צילום: שייע
נר שלישי של חנוכה עם אסירים יהודים בכלא הוותיק בעולם

נר שלישי של חנוכה עם אסירים יהודים בכלא הוותיק בעולם ● בכלא 'בוטירסקי' במרכז מוסקבה ● רבה של רוסיה עם האסירים היהודים ● חלק מפעילות החג לכל יהודי ברוסיה באשר הוא ● כי לא יידח>>>
כתב שטורעם ברוסיה
ביקור מיוחד ומרגש ערך היום רבה של רוסיה, השליח הרב בערל לאזאר, בתוככי כלא ?בוטירסקי? שבמרכז מוסקבה, במטרה לחזק ולעודד את האסירים היהודי השוהים במקום בין כ-3,000 אלף אסירים בדרגות שונות, בכלא הקיים ופעיל ברציפות למעלה מ230 שנה!

מפקד הכלא קיבל את פניו וליווהו לבית הכנסת הפעיל במקום, מאז נפתח לפני למעלה מעשור, ובו מתקיימים שיעורי תורה וחסידות, הנחת תפילין, פעילות חגים וסדר פסח ציבורי מדי שנה.

לאחר הנחת תפילין קראו בספר תורה, ועם סיום תפילת מנחה, העלה הרב את נרות החנוכה. האסירים היהודים הנרגשים, התכנסו למסיבת חנוכה, במהלכה נשא הרב הראשי דברי חיזוק מעודדים על גודל נס חנוכה, בשילוב סיפורו של יוסף הצדיק אותו קוראים בפרשת השבוע.

דברים נשאו גם רב השב"ס הרב אהרן גורביץ, ופעיל בתי המאסר במוסקבה ר' יצחק זילברג, ועודדו את האסירים היהודים להתחזק ברוחם בהקפדה על שמירת תורה ומצוות גם במצבם העכשווי.

עם סיום המסיבה המעודדת והמרגשת, חולקו לאסירים מאכלי החג ומנורות חנוכה, איתם יוכלו לקיים את מצוות הדלקת נר החנוכה מדי ערב.

פעילות זו, היא נדבך נוסף בשרשרת העשייה הברוכה והנרחבת בין כל שכבות הציבור היהודי הגדול במוסקבה, באמצעות 32 בתי חב"ד ומוסדות חינוך וחסד הפזורים במוסקבה בירת רוסיה.

כ"ו בכסלו תשע"ח