ב"ה יום רביעי, י" תשרי תשע"ט | 19.09.18
73 שנה: תהלים ב"הושענא רבא" ע"י "כולל חב"ד"

כמו מאז שנוסדה "חברת תהלים העולמית" לפני שבעים ושלוש שנה ע"י "כולל חב"ד" בשנת ה'תש"ב, תתקיים גם השנה אמירת כל ספר התהילים ברוב עם, ע"י "חברת תהילים העולמית" ● לקראת הליל המקודש - ליל הושענא רבה, נהג כ"ק אדמו"ר זי"ע – נשיא דורנו לשלוח רשימת שמות לתפילה ל"חברת תהילים העולמית" בקברו שלדוד המלך ע"ה וזה לשון קדשו באחד ממכתביו הרבים בעניין (ב' דסליחות תש"ב): "...הנה הודענו פה, אשר חברת תהילים העולמית בירושלים בליל הושענא רבה, תעורר רחמים לקבל פתקאות טבין..." ● לסיפור המלא>>>
מערכת שטורעם
כמו מאז שנוסדה "חברת תהלים העולמית" לפני שבעים ושלוש שנה ע"י "כולל חב"ד" בשנת ה'תש"ב, תתקיים גם השנה אמירת כל ספר התהילים ברוב עם, ע"י "חברת תהילים העולמית", ביום שלישי – "ליל הושענא רבה" בשעה 21:30 בדיוק בקברו של דוד מלכא משיחא, נעים זמירות ישראל, אשר על הר ציון בירושלים עיה"ק.

לקראת הליל המקודש - ליל הושענא רבה, נהג כ"ק אדמו"ר זי"ע – נשיא דורנו לשלוח רשימת שמות לתפילה ל"חברת תהילים העולמית" בקברו שלדוד המלך ע"ה וזה לשון קדשו באחד ממכתביו הרבים בעניין (ב' דסליחות תש"ב): "...הנה הודענו פה, אשר חברת תהילים העולמית בירושלים בליל הושענא רבה, תעורר רחמים לקבל פתקאות טבין..."

תחבורה למקום - קוים 1,3 (תחנה אחת אחרי הכותל המערבי)

המעוניינים להעביר שמות להזכירם לברכה, לרפואה וישועה ניתן לשלוח בצרוף תרומה לכולל: כולל חב"ד ת.ד. 5046 ירושלים (נא להזדרז במשלוח השמות מפני קוצר הזמן)

לפרטים נוספים: הרב אפרים פרוס 054-5837086


כ' בתשרי תשע"ח