ב"ה יום רביעי, י" תשרי תשע"ט | 19.09.18
צילום: שטורעם
תמונת היום: קניון מלחה, ירושלים

הרב ברוך חדד שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע במלחה, והרב יעקב גולדשמיד מראשי ישיבת תות"ל כפח חב"ד, במבצע ארבעת המינים היום בקניון מלחה, עם מנכ"ל הקניון מר יורם פיק שמסייע הרבה לפעילות בית חב"ד במלחה
מערכת שטורעם
י"ט בתשרי תשע"ח