ב"ה יום ראשון, י" מנחם-אב תשע"ח | 22.07.18
האדמו"ר מבוסטון: הרבי ראה מעלתו של כל יהודי בדור

אמש, מוצאי יום ההילולא כ"ף מנחם אב, נאספו מאות חסידים ואנשי מעשה לסעודת מלווה מלכה ומעמד 'ירחי כלה' לכבודו של הגה"ק הרב לוי יצחק שניאורסאהן זצוק"ל ● הנואמים התפלפלו בתורתו, ולמדו מתורת בנו הגדול, כ"ק אדמו"ר זי"ע ● משא מיוחד נשא בפני הנאספים הרבים כ"ק האדמו"ר מבוסטון שליט"א שטרח והגיע במיוחד למעמד החשוב ● את האירוע התורני המכובד ניהל והנחה רב קהילת חב"ד בטאנערזוויל, הגה"ח הרב מרדכי שטרן ● לסיקור ולגלרית תמונות>>>
מערכת שטורעם
מאות חסידים ואנשי מעשה נאספו ובאו למעמד "ירחי כלה" השנתי, לכבודו של בעל ההילולא הגאון הקדוש רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצוק"ל, אביו של כ"ק אדמו"ר זי"ע, שהתקיים במוצאי שבת האחרון בעיירת הסקי טאנערזוויל בהרי ניו יורק, בו נופשים בחדשי הקיץ מגוון חברי קהילות חסידיות, ליטאיות, תלמידי ישיבות שונות, ובני קהילת חב"ד המעטירה.

המעמד המרכזי התקיים סביב שולחנות ערוכים במיטב מטעמי 'מלווה מלכה' חגיגי, באולם הרחב והממוזג של בית הכנסת "בית מנחם", בארגונם המסור של העסקנים החסידיים מעמודי התווך של הקהילה, ר' שלום דובער ראבקין ומשפ', ר' דוד שפוטץ ומשפ', ר' גרשון אייכהורן ומשפ', ר' שמעיה גליק ומשפ'.

את המעמד פתח בדברים רב הקהילה הגה"ח הרב מרדכי שטרן שליט"א, בהסבירו את גודל מעלת היום, ואת גודל הנחת רוח הנגרמת לרבי כשמתאספים ומשתתפים במצוות "בן יכבד אב" שלו. אחריו נאמו בפני הנוכחים: כ"ק מרן האדמו"ר מבאסטאן שליט"א, רב הקהילה הכללית "אנשי השרון" הרב יהושע בארענשטיין, והשליח הראשי בעיר אולבני בירת ניו יורק הרב ישראל אליעזר רובין.

מראות קודש מדברי הרבי במהותו של יום הוקרנו על גבי מסך ענק, וניגונים חסידיים הושרו בנעימות רבה בין הנאומים. גם הנגיד החסידי ר' שלום דובער דרייזין שיחי' הנופש בעיר מידי שנה נשא דברים קצרים, ותיבל את דבריו בסיפורים חסידיים בעלי מסר מעשי. הרב ישראל רובין עמד בדבריו על תורת הגימטריאות הבולטת בין דברי תורתו של בעל ההילולא בהערותיו על ספר הזוהר וספר התניא. הרב בארענשטיין הרחיב במקורות בש"ס ומדרשים על מעלת יום פטירתן של צדיקים.

האדמו"ר מבאסטאן שהגיע בראש משלחת גדולה של חסידיו למקום, לכבודו של הרבי ולכבודו של אביו בעל ההילולא, נשא דברים חמים ונלהבים. ציטט מספר 'תשואות חן' לא' מגדולי האדמו"רים לפני כמאתיים שנה הרב גדליה מליניץ זיע"א, שיהודי רגיל יכול לראות מעלת חבירו. יהודי שעובד על עצמו יותר מכך יכול לראות מעלות גם ביהודי שאינו מכירו ונראה פחות במעלה ובדרגה, וככל שהיהודי או הצדיק במעלה גדולה יותר, זוכה ורואה את הטוב גם ביהודי הפחות שבפחותים. (הזכיר גם את כ"ק האדמו"ר המהר"א מבעלזא שיום היארצייט שלו חל ביום כ"א מנחם אב, שהיה גם ידוע בתור מי שרואה מעלת היהודי שניצב מולו). ומעלת משיח צדקינו יהיה שיראה אך ורק טוב בכל אחד ואחד ללא חילוקים.

והנה, אצל הרבי ראינו דבר פלא, שראה והראה את מעלת כל יהודי מצד עצם הנשמה שלו, ועל ידי כך החזיר למוטב אלפים ורבבות מאחב"י לצור מחצבתם. ואת אלו שיש שמכנים 'רחוקים' הוא ראה את המעלות האמיתיות שלהם, ולכן יכל לקרבם וללמד את חסידיו ושלוחיו איך ללכת בדרכיו ולקרבם.

כ"א במנחם-אב תשע"ז