ב"ה מוצאי ש"ק, ל" סיון תשע"ז | 24.06.17
הודעה: משפחת הבר המורחבת יושבת 'שבעה' בכפר חב"ד
מערכת שטורעם
כ"ד בסיון תשע"ז