ב"ה יום רביעי, ז' תמוז תשע"ח | 20.06.18
התמימים בשבת הכנה
התמימים בשבת הכנה צילום: ארכיון שטורעם.נט
'שבת הכנה ליום ההילולא ג' תמוז' ■ התוכניה

תלמידי ה'תמימים' מכל רחבי הארץ מתכנסים השבת, כמידי שנה, לשבת הכנה לקראת יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר זי"ע ג' בתמוז ● 'שטורעם' מתכבד להגיש את התוכנייה המלאה >>>
מערכת שטורעם
במהלך השבת – המתקיימת זו השנה העשירית ברציפות – ילמדו תלמידי התמימים את מאמרי רבינו ושיחותיו הקדושות בעיון רב, יתפללו ויתוועדו בצוותא חדא בליל השבת וביומה יחד עם ראשי הישיבות, המשפיעים ואנשי הצוות הרוחני המשתתפים בשבת, ויתבעו מן הקב"ה שימלא את משאלת ליבם הפנימית והטהורה: רצוננו לראות את מלכנו, למטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו.

בשעת 'רעווא דרעוין' יתקיים סדר ניגונים רבתי וחזרת מאמר דא"ח, אליו מסתופפים מדי שנה מאות אברכים, החפצים להצטרף להתעוררות העצומה האופפת את מתחם האהל.

בצאת השבת תתקיים סעודת 'מלוה מלכה', וממנו ייצאו אלפי הבחורים חזרה לישיבותיהם, כשבלב כל אחד מהם תיקבע ההחלטה כי יעשה כל שביכולתו להביא בפועל את הגאולה האמתית והשלימה.

'שבת הכנה לג' תמוז' מתקיימת על-ידי 'ועד תלמידי התמימים העולמי', בהשתתפות כלל הנהלות ישיבות "תומכי תמימים" בארץ הקודש,

'שטורעם' מתכבד לפרסם את תוכנית השבת:
כ"ב בסיון תשע"ז