ב"ה מוצאי ש"ק, י" תמוז תשע"ח | 23.06.18
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז