ב"ה יום חמישי, כ"ה תשרי תשפ" | 24.10.19
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז