ב"ה מוצאי ש"ק, כ"א טבת תשפ" | 18.01.20
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז