ב"ה יום שני, ו' שבט תשע"ח | 22.01.18
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז