ב"ה מוצאי ש"ק, י"ט תמוז תשפ" | 11.07.20
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז