ב"ה ערב ש"ק, ו' טבת תשע"ט | 14.12.18
חוגגים ה' טבת 'לדורות' (פ)
שטורעם צרכנות
ה' בטבת תשע"ו