ב"ה ערב ש"ק, ו' טבת תשע"ט | 14.12.18
איך אומרים 'תניא' בצרפתית?
י"ט בכסלו תשע"ו