ב"ה ערב ש"ק, ח' כסלו תשפ" | 06.12.19
איך אומרים 'תניא' בצרפתית?
י"ט בכסלו תשע"ו