ב"ה יום חמישי, כ"ז מנחם-אב תשפ"א | 05.08.21
יצא לאור: 'שורש מצות התפילה המבואר'

בימים אלו יצא-לאור החלק הראשון של הספר "שורש מצות התפילה המבואר" ● הספר שחובר בידי הרב מרדכי בן-יעקב, מבאר את שורש מצות התפילה מכ"ק אדמו"ר הצמח צדק נ"ע, שכידוע מהווה אחד מיסודות של תורת החסידות ● הביאורים הם על פי מה ששמע המחבר מפי המשפיע הגה"ח הרב שלום דובער קסלמן ע"ה משפיע בישיבת תו"ת המרכזית בארה"ק, ובמשך כמה שנים שיכלל וערך את הביאורים, עד שזכה לברך על המוגמר
כתב שטורעם
חדש על מדף הספרים: בימים אלו יצא-לאור החלק הראשון של הספר "שורש מצות התפילה המבואר".


הספר שחובר בידי הרב מרדכי בן-יעקב, מבאר את שורש מצות התפילה מכ"ק אדמו"ר הצמח צדק נ"ע, שכידוע מהווה אחד מיסודות של תורת החסידות.


הביאורים הם על פי מה ששמע המחבר מפי המשפיע הגה"ח הרב שלום דובער קסלמן ע"ה משפיע בישיבת תו"ת המרכזית בארה"ק, ובמשך כמה שנים שיכלל וערך את הביאורים, עד שזכה לברך על המוגמר. החיבור אף נושא את שמו של המשפיע ונקרא בשם "דרכי שלום".


הספר זכה להסכמה וברכה מפי גדולי הרבנים והמשפיעים, שסמכו את ידם על המחבר והביעו את סיפוקם ושמחתם מהספר.
זה זמן רב שהיה נרגש חוסר בביאור למצוה זו, ובתקופה כזו שזכינו שב"ה חלקים ניכרים מתורת החסידות, זכו לביאורים שונים, שכידוע אלו הן מהדברים שמקרבים את הגאולה האמיתית והשלימה, הגיע העת להשלים ביאור למצוה יסודית זו, וזכה הרב המחבר לכך, ובוודאי יתקבל בשמחה רבה אצל הלומדים.


לע"ע יצא לאור רק החלק הראשון שהוא על פרקים א-לא מתוך מ"ט הפרקים. הרב בן יעקב מוסר ל'שטורעם' כי בימים אלו  שוקד להוציא לאור את החלק השני על מנת להשלים את הביאור בקרוב.

 

ה' בכסלו תשע"ו