ב"ה יום שני, ה' שבט תשפ"א | 18.01.21
כריכת הספר החדש
כריכת הספר החדש צילום: שטורעם.נט
חדש על המדף: מעט מן האור

לאחר כמה שנים שבהן שלוחים רבים, בארץ ובעולם, משתמשים מידי בשבוע בעיבוד לשיחות של הרבי שעורך הרב אלי' וולף, אשר מתפרסמות כאן ב'שטורעם' במסגרת מגזין 'עונג חב"ד' מדי יום חמישי, ריכז הרב וולף מתוך אותן שיחות מעובדות שתי שיחות לכל פרשה, על כל פרשיות התורה, והן יצאו לאור כעת בספר מהודר הנושא את השם "מעט מן האור" ● לסיקור המלא
מערכת שטורעם
שלוחים רבים, בארץ ובעולם, משתמשים מידי בשבוע בעיבוד לשיחות של הרבי שעורך הרב אלי' וולף. השיחות נכתבות על ידו בכל שבוע והן מתפרסמות כאן ב'שטורעם' במסגרת מגזין 'עונג חב"ד' מדי יום חמישי, במקביל למשלוחן בתפוצת אי-מייל מיוחדת לשלוחים בכל העולם. השיחות משמשות ככלי עזר לשלוחים ואנ"ש לצורך הרצאות, שיעורי-תורה, ורעיונות על פרשת השבוע.

לאחר כמה שנים ששיחות אלו יוצאות לאור, הרב וולף ריכז מתוך אותן שיחות מעובדות שתי שיחות לכל פרשה, על כל פרשיות התורה, והן יצאו לאור כעת בספר מהודר הנושא את השם "מעט מן האור".

להלן ציטוטים אחדים מתוך ה'פתח דבר':

ככל שמעמיקים אל תוך הלילה, ככל שמתקרבים אל רגעי הלילה האחרונים – החושך הולך ונעשה כהה, והוא מאפיל יותר.
בתוך החושך הזה, העמיד הקב"ה אור גדול, לפיד של אור ואמונה, להבה של חום וחיוניות. זכה הדור שלנו, הדור החשוך ביותר, דור של "עקבתא דמשיחא", לאורו הגדול של הרבי מליובאוויטש.

בתורתו ובדבריו, האיר הרבי לעם ישראל ולעולם כולו. בתכנים ובמסרים שדלה מן התורה, בגישה ובשיטה שסלל – הוא העלה את האור בכל מקום, וכדברי הנביא ישעיהו: "ההולכים בחושך, ראו אור גדול. יושבי בארץ צלמוות, אור נגה עליהם".
בשיחותיו, גילה הרבי את האור הפנימי שבתורה, והאיר איתו את הלבבות ואת החוצות. בשיחותיו הפומביות ובשיחותיו הפרטיות – הוא האיר את הנפשות ואת העולם.

● ● ●

ספר זה הוא "מעט מן האור", מעט מן האור הגדול של הרבי מליובאוויטש.

בספר זה ליקטתי ועיבדתי בלשון קלה רעיונות מתוך שיחותיו של הרבי על פרשת השבוע, "מעט מן האור". מעט מאוד מאורו הגדול הבלתי נדלה, ניצוצות מאור תורתו הרחבה מני ים.

אלו עיונים בפרשה, הכתובים בשפה השווה לכל נפש, כאשר העיון מוליך אל מסר מעשי - מה הלקח אותו עלינו ליישם, בגישת המחשבה בנפש פנימה או במעשה בפועל בחיי היום-יום בעולם, כתוצאה מהבנת הדברים.

תורתו של הרבי עמוקה ורחבה היא, ועיבוד שיחותיו אלו הינם רק לפי הבנת הכותב. אין תחליף ללימוד במקור, בשיחותיו של הרבי עצמו, שם הלומד ירווה את צימאונו מן המעיין הנובע, יאיר את נפשו מן השלהבת עצמה.

● ● ●

תכונתו של האור היא, אשר "מעט מן האור – דוחה הרבה מן החושך".

אני מקווה כי גם "מעט מן האור" הזה, יסייע במטרה של כולנו, לדחות את החושך, את חושך הגלות, ולהביא את האור הגדול, אור הגאולה, עליו אומר הנביא ישעיהו: "והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתים, כאור שבעת הימים, ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא".
ו' בחשוון תשע"ו