ב"ה יום שני, ה' שבט תשפ"א | 18.01.21
הציור באדיבות הוצאת תפארת
הציור באדיבות הוצאת תפארת
לתלמידי התמימים: המשך שבועות ס"ה במהדורה חדשה

לקראת שנת הלימודים מפתיעה הוצאת הספרים קה"ת בקונטרס חדש - לתועלת תלמידי הישיבות ● בהמשך לספרי המאמרים תרנ"ט ועת"ר, המשך יו"ט של ראש השנה תרס"ו, ושבעה עשר קונטרסים שיצאו לאור מהמשך בשעה שהקדימו תער"ב - שיצאו כולם לאור במהדורה מחודשת, עם קטעים ופיסוק ומראי מקומות וציונים - ראה אור תדפיס מספר המאמרים תרס"ה - המשך שבועות תרס"ה במהדורה חדשה
מערכת שטורעם

לקראת שנת הלימודים מפתיעה הוצאת הספרים קה"ת בקונטרס חדש - לתועלת תלמידי הישיבות.

המשך "שבוועות - תרס"ה" עוסק בהרחבה ביסודות החסידות בסגנון המיוחד של אדמו"ר הרש"ב, הרמב"ם של תורת החסידות.

בהמשך לספרי המאמרים תרנ"ט ועת"ר, המשך יו"ט של ראש השנה תרס"ו, ושבעה עשר קונטרסים שיצאו לאור מהמשך בשעה שהקדימו תער"ב - שיצאו כולם לאור במהדורה מחודשת, עם קטעים ופיסוק ומראי מקומות וציונים - ראה אור תדפיס מספר המאמרים תרס"ה - המשך שבועות תרס"ה במהדורה חדשה.

הקונטרס כולל את ששת מאמרי ההמשך והוספות שונות.

הקונטרס נערך על-ידי הרה"ת ר' יהונתן דוד שי' רייניץ, משפיע בישיבת תו"ת סניף ניו הייווען.

את הספר ניתגן להשיג בחנות קה"ת שבניו יורק, ובקרוב גם בחנויות הספרים ובארץ הקודש.

כ"ג באלול תשע"ה