ב"ה ערב ש"ק, ח' כסלו תשפ" | 06.12.19
רובר ממשיך להפתיע: קופסת אתרוג מהודרת (פ)
י' באלול תשע"ה