ב"ה יום חמישי, כ"ז מנחם-אב תשפ"א | 05.08.21
מהתוצאות הראשונות של המפגש: קמפיין חדש
מהתוצאות הראשונות של המפגש: קמפיין חדש צילום: שטורעם
חשיפה ● היוזמה שתאחד את שני החלקים בחב"ד?

לאחרונה התכנסו כמה מאנ"ש בעלי דעות שונות ומנוגדות בהתעוררות לעיון ברוח השיחה הידועה, הנוקבת שנאמרה על ידי הרבי בליל כ"ח ניסן תנש"א ● מאחורי העניין קבוצת שלוחים ואברכים עם דעות מנוגדות, במטרה ליצור שינוי במצב הפירוד לבבות הקיים לדאבוננו במחנה חב"ד. במסגרת הפעולה התפרסמה מודעה בעיתונים 'כפר חב"ד' ו'בית משיח'
מערכת שטורעם

לאחרונה התכנסו כמה מאנ"ש בעלי דעות שונות ומנוגדות בהתעוררות לעיון ברוח השיחה הידועה, הנוקבת שנאמרה על ידי הרבי בליל כ"ח ניסן תנש"א "אני מוסר את הענין אליכם, עשו כל אשר ביכלתכם . . להביא בפועל את משיח צדקנו".

המפגש נעשה מתוך תחושה משותפת שלא נעשה די הצורך לבצע את שהוטל עלינו בשיחה זו ולא נענתה תשובה אמיתית לשאלה "כיצד זה שעדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש", בניסיון לערוך חשבון צדק על פעולותינו והנהגתנו בעבר, ו"לטכס עצה מה לעשות וכיצד לעשות" בעתיד, על מנת להביא את הגאולה בפועל.

מתוך הדברים עלתה הבנה שיש לאחד את כל אנ"ש שי' באהבת ישראל ומתוך ההבנה וההכרה שרק בדרך של אהבת ישראל והתעלות מעל לחשבונות אישיים נגרום לרבי נחת רוח ושמחה אמיתית ונוכל להתאחד סביב הרעיון של "עשו כל אשר ביכלתכם" בלהט מחודש – ויתכן שפעולה זו כשלעצמה תהיה זו שתכריע את הכף.

הוצע להקדיש את יום ז"ך אדר ראשון ליום התעוררות ברוח הדברים שנאמרו באותה שיחה ידועה, לנתב את הגעגועים והכאב של יום זה לאחר שכבר י"ז שנה איננו רואים אור פני מלך חיים, לטיכוס עצה ולקיחת אחריות להבאת משיח בפועל ממש, "צוריק אראפבריינגען דעם רבי'ן", ולעידוד רוח האמונה והבטחון שאכן בעזרת ה' עתה נזכה לכך.

מאחורי הארגון עומדים קבוצת שלוחים ואברכים עם דעות מנוגדות, במטרה ליצור שינוי במצב הפירוד לבבות הקיים לדאבוננו במחנה חב"ד. במסגרת הפעולה התפרסמה מודעה בעיתונים 'כפר חב"ד' ו'בית משיח', כאשר המודעה ל'בית משיח' מנוסחת עם "יחי" והמודעה ל'כפר חב"ד' עם "ונזכה זעהן זיך...".

"עם זאת שאין דעותיהם שוות, וישנה תחושה של ריבוי קבוצות, כל אחת בדעה והשקפה ובסגנונה, אך ימים אלו ותוכנם, כ"ח ניסן וז"ך אדר, משותפים הם לכלל אנ"ש ונוגעים בנימי הנפש - 'רצוננו לראות את מלכנו' ולכן תקוותנו שהתעוררות זו תגע בלבבות, תצית מחדש את להבות ההתקשרות ותקיף את כלל אנ"ש שי' בארץ יחד", אומר אחד המארגנים שמאחורי הקלעים.

"על מנת לנטרל את היצה"ר שמסית למצוא עילות לפירוד לבבות, הוחלט לא לשייך את ההתעוררות לארגון מסוים, אלא כהתעוררות כללית של אנ"ש כל אחד במקומו. כן הוחלט להשתדל לשתף בעניין רבים מאנ"ש שלהם השפעה על סביבתם, ולהציע להם שכל אחד בסגנונו ובאפשרויותיו יקרא למושפעיו ומונהגיו להתעוררות כזו.

בימים האחרונים שוחחנו בתוכן הדברים הנ"ל עם כמה וכמה מאנ"ש ממגוון דעות ותפקידים, רבנים שליחים מחנכים ופעילים, שקבלו את הדברים בתקוה ובהתלהבות ושמחו להצטרף לעידוד היוזמה המבורכת שבעז"ה תיצור שינוי אמיתי", נמסר.

י"ב באדר א' תשע"א
המודעה עם ה"יחי"
המודעה עם ה"יחי"