ב"ה יום שלישי, ט"ז אייר תשפ"ב | 17.05.22
לוד: ידפיסו את התניא בי' שבט

כפי שפורסם ב'שטורעם' נערכים בימים אלו בחורי ישיבת תות"ל בלוד להדפסת מהדורה מיוחדת של ספר התניא לעילוי נשמת הבחורים. כל הפרטים
מערכת שטורעם

בישיבת תומכי תמימים בלוד, הישיבה בה למד התמים לוי הנדל ע"ה וכן הישיבה בה למדו בשנה שעברה התמימים יונתן ביטון ומשה גולן ע"ה, החליטו בעקבות מכתב מהרבי בו עודד ע"ד הדפסת ספר התניא במקרה אסון רח"ל ולהצלחה בגשמיות וברוחניות ולבשורות טובות, להדפיס את ספר התניא במהדורה מיוחדת לעילוי נשמת הבחורים ז"ל שנהרגו בדרכם להביא את אור החנוכה לחייל צה"ל בדרום הארץ.

התניא יודפס אי"ה לקראת יום הבהיר י' בשבט, בהיכל הישיבה בלוד במעמד צוות הישיבה והתלמידים.

בימים אלו יוצאים תלמידי הישיבה בלוד בקריאה נרגשת אל כל אנ"ש להטות שכם ולסייע בהדפסת התניא, לפרטים ולהקדשה בספר התניא ניתן להתקשר למענדי 0508750330 וכן לחיים 0577753166.

י"ז בטבת תשס"ז