ב"ה יום שלישי, ט"ז אייר תשפ"ב | 17.05.22
הרב קרינסקי, הרב גרונר והרב קליין
הרב קרינסקי, הרב גרונר והרב קליין
המזכירים בכנס אחדות בארה"ק

בעקבות האסון הנורא, יתקיים ביום ה'שלושים' כנס אחדות מיוחד, ב'היכל התרבות' בת"א • הכנס יתקיים בהשתתפות שלושת מזכיריו של הרבי
מערכת שטורעם

בעקבות האסון הנורא, שבו נהרגו ל"ע שלושה מבחירי התמימים, בהיותם בשליחות במבצעים הקדושים, חשים חסידי חב"ד צורך עמוק להתכנס יחדיו ולחזק את אחדות השורות ואת הדבקות בהוראותיו הקדושות של הרבי.

אגודת חסידי חב"ד באה"ק, בתיאום עם ועד רבני חב"ד באה"ק, החליטה להרים את הכפפה ולקיים כינוס מרכזי ארצי של כל אנ"ש חסידי חב"ד, בליל יום ה'שלושים'. אורחי הכבוד בכינוס יהיו שלושת מזכיריו של הרבי, הרבנים קרינסקי, גרונר וקליין.

הכינוס הגדול יהיה אי"ה ביום שלישי, כ"ו בטבת, באולם 'היכל התרבות' בתל-אביב. לצד רבני אנ"ש ונציגי משפחות התמימים ע"ה, יישאו דברים שלושת המזכירים, ששימשו את הרבי במשך עשרות שנים ואשר מגיעים במיוחד כדי להשתתף בכינוס ולחזק את אחדות אנ"ש – הרה"ח הרב חיים יהודה קרינסקי, הרה"ח הרב יהודה לייב גרונר, והרה"ח הרב ירחמיאל בנימין הלוי קליין.

הכינוס יקרא לאנ"ש לחזק את אחדות הלבבות, שהיא המפתח להצלחתה של חסידות חב"ד לעמוד בניסיונות הקשים של הזמן הזה, כפי שהזכיר הרבי את הפתגם של הצמח-צדק, שאחדות החסידים היא שתובילם עד ביאת משיח צדקנו. כמו-כן יעורר הכינוס על הצורך לדבוק בהוראותיו הקדושות של הרבי בדבר אופן התנהלותה של קהילת חב"ד, כדי שאכן נהיה כלים לשפע ברכותיו.

כל מי שמעוניין להציע הצעות ורעיונות לקראת הכינוס מוזמן לפנות למנהל הכינוס, הרב ישראל ברוד, טל' 054-3109770 או בדואר האלקטרוני: yisroel@yisroelbrod.com.

י' בטבת תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
7
1. חזק ואמץ ר' ישראל ברוד
הלוואי והכינוס ישא את מטרתו!!!!!
י' בטבת תשס"ז
2. ימות המשיח
סוף סוף מתחיל פעולה ממשית לקרב את הגאולה!!!
י' בטבת תשס"ז
3. הצלחה רבה בכינוס האחדות
אנו צריכים ללמוד מהשלוחים בתל אביב שהתכנסו יחד למרות החילוקים.
בואו נתאחד כולם למרות הקשיים.
י' בטבת תשס"ז
4. בלי עין הרע
למארגנים שיחיו

לאט ובטוח

משיח נאו
י' בטבת תשס"ז
5. תשט"ז
בתשט"ז נשלח הרב קרינסקי ע"י הרבי (עם העשר שלוחים) לנחם את קהל עדת חסידים אחר הפיגוע בכפ"ח.
י' בטבת תשס"ז
6. shemtov as well
I think it would be helpful if rabbi Avrohom Shemtov, yoshev rosh aguch haolami would be invited as well.
י"א בטבת תשס"ז
7. Vus EpesS
What's the connection?
These are the Rebbe's secretaries. Rabbi Shemtov was not.

And as far as Aguch is concerned, R. Krinsky is the oldest board member having been put on the board in the 70s.י"ב בטבת תשס"ז