ב"ה יום ראשון, ח' סיון תשפ" | 31.05.20
בני הזוג רובשקין בעלי החסד זקוקים לתפילותיכם
מערכת שטורעם
כ"ח באדר תש"פ