ב"ה יום ראשון, ד' ניסן תשפ" | 29.03.20
בני הזוג רובשקין בעלי החסד זקוקים לתפילותיכם
מערכת שטורעם
כ"ח באדר תש"פ