ב"ה מוצאי ש"ק, י"ד סיון תשפ" | 06.06.20
שטר דולר מהחלוקה המיוחדת בי"א ניסן תשמ"ו מוצע למכירה

שטר דולר שניתן מידיו הקדושות של כ"ק אדמו"ר זי"ע, ביום ראשון י"א ניסן תשמ"ו, מוצע למכירה. מדובר בדולר נדיר מהחלוקה הראשונה של הרבי בימי ראשון, שמכאן ואילך הפכה לקבועה ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם
שטר דולר שניתן מידיו הקדושות של כ"ק אדמו"ר זי"ע, ביום ראשון י"א ניסן תשמ"ו, מוצע למכירה. מדובר בדולר מהחלוקה הראשונה של הרבי בימי ראשון, שמכאן ואילך הפכה לקבועה.

בי"א בניסן תשמ"ו חל יום הולדתו של הרבי ביום ראשון, והיה זה י"א ניסן הראשון משנת תשל"א שלא צויין על ידי הרבי בהתוועדות, אלא הרבי הלך למקווה כמנהגו בכל יום שהלך לאוהל, וכשחזר ל-770 יצא מחדרו, וחילק דולרים לקהל. זו הייתה ההתייחסות הפומבית היחידה אליו. מאז הפכה החלוקה לקבועה ונערכה בכל יום ראשון.

בחלקו העליון של השטר כתב המקבל: "יום ראשון י"א ניסן תשמ"ו".

חלוקת הדולרים במשנתו של הרבי: כשנשאל הרבי מדוע הוא מחלק דווקא דולר, הסביר הרבי את הנוהג בדברים שחותנו הרבי הריי"צ נהג לומר לעתים תכופות: "כאשר שני יהודים נפגשים, עליהם לראות שתצא מכך תועלת ליהודי שלישי". הרבי רצה להפוך את פגישתו עם כל אחד ואחד מפגישה סתמית לשליחות מצווה לתת את הדולר או חילופו לצדקה, בכדי לערב כל אחד במעשה טוב עבור אדם שלישי - מקבל הדולר לצדקה.

באחת הפעמים כשנשאל הרבי כיצד אינו מתעייף חייך והשיב: "כל יהודי הוא יהלום - ואיך אפשר להתעייף מספירת יהלומים?". בהתוועדות שערך בשבת פרשת נשא תשנ"א אמר הרבי:

"וממשיכים את כל זה בימות השבוע, החל מיום ראשון-"יום אחד", שבו "היה הקב"ה יחיד בעולמו", ובדוגמתו בעבודת האדם - המשכת וגילוי בחינת יחידה שבנפש, שהיא הכלי ל"יחידו של עולם". ובפרט שבו הונהג לאחרונה להוסיף במצוות הצדקה (וכבר נתפשט המנהג כן בכמה מקומות), וכיון שנהוג כך למעלה משלש שנים הרי זה נעשה ענין של "חזקה" וחוזק, ולא שייך בזה ענין של שינוי והפסק כו'".

הרבי התבטא מספר פעמים כמענה לאנשים שרצו להיכנס ליחידות פרטית שיכנסו ל"יחידות דעתה" - חלוקת דולרים לצדקה.
מדי שנה ביום י"א בניסן יום הולדת הרבי, ימים ספורים לפני חג הפסח, כשההכנות לחג בשיאן, היו אלפי חסידים נוהרים לברוקלין כדי לחגוג את יום הולדתו של הרבי. היה זה מחזה מרהיב כיצד ימים ספורים לפני הכנס חג כאשר ההכנות לפסח בשיאן עזבו ההמונים את בתיהם והגיעו לחוג את המאורע. הרבי נהג לערוך התוועדות מיוחדת לקראת חג הפסח הקרב ובא, ונהג לקרוא להגביר את הפעולות למען עם ישראל.

לכניסה למכירה הפומבית לחצו כאן!
כ"ו באדר תש"פ