ב"ה מוצאי ש"ק, י"ד סיון תשפ" | 06.06.20
האזינו: ניגון 'א מאשינקע' של ר' שלום חריטונוב

ניגון חדש בהשמעת בכורה מתוך פרוייקט 'געגועים 5' - ניגון מאשינקע ● את הניגון הלחין החסיד ר' שלום חריטונוב ע"ה, שהיה אחד מהאחים החסידים לבית משפחת חריטונוב מניקולייב ● להאזנה >>>
מערכת שטורעם

הרב מנחם-מענדל עמאר מגיש ניגון חדש בהשמעת בכורה מתוך פרוייקט 'געגועים 5' - ניגון מאשינקע, ניגון ש"ה בספר הניגונים.

את הניגון הלחין החסיד ר' שלום חריטונוב ע"ה, שהיה אחד מהאחים החסידים לבית משפחת חריטונוב מניקולייב. ר' שלום שהיה השוחט ובודק בניקולייב חיבר ניגונים חב"דיים רבים, המעוררים חשבון הנפש וכיסופי הנשמה להתרומם לחיים רוחניים.

ניגון 'א מאשינקע' לר' שלום חריטונוב, חובר על ידו מספר חדשים לפני פטירתו. בתקופה ההיא - בסביבות שנת תרפ"ט - אסרו השלטונות הרוסיים שחיטה של בהמות ור' שלום שהתפרנס כשוחט ובודק נותר ללא מקור פרנסה. הוא ניסה למצוא עבודה אחרת אך ללא הצלחה, הוא נדד ממקום למקום, כשהוא חולה ומתייסר.

באחד מניסיונותיו למצוא פרנסה, הזמין מכונת תפירת גרביים. גם החסיד ר' פרץ מוצ'קין הזמין באותו הזמן מכונה שכזו, ובפועל הגיעה מהמפעל רק מכונה אחת. לאחר דין ודברים ופסיקת אדם שלישי, הפסיד ר' שלום את המכונה לטובת ר' פרץ מוצ'קין, ומיותר לציין את הרגשתו, כאשר לאחר כל התלאות הפסיד את אפשרות הפרנסה היחידה שהיתה לו. אז, במצבו הגופני הקשה, כשהיה שבור בליבו על הפסד המכונה ('א מאשינקע' באידיש), חיבר ר' שלום את הניגון הזה.

כ"ו באדר תש"פ