ב"ה מוצאי ש"ק, ט"ו אדר תשפ"א | 27.02.21
מנהל הוצאת הספרים 'יחד' ר' יוסי דמיכובסקי עם ה'חוזר' הרב יואל כהן וסדרת הספרים
מנהל הוצאת הספרים 'יחד' ר' יוסי דמיכובסקי עם ה'חוזר' הרב יואל כהן וסדרת הספרים
לראשונה בהיסטוריה: 'שיעורים בספר התניא' בתרגום לרוסית

חדש על מדפי הספרים: לרגל היום הגדול והקדוש יו"ד שבט, שנת השבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר זי"ע נשיא דורנו, הושלמה ויצאה לאור סדרת הספרים 'שיעורים בספר התניא' של הרב יוסף וינברג ע"ה בתרגום מלא לשפה הרוסית ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם

מתנה לרבי לשנת השבעים לנשיאות: בסיוע שלוחים מכל רחבי העולם המפיצים תורה וחסידות בקרב יהודים דוברי רוסית ולרגל שנת ה'אור' להסתלקותו של כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע, בעל התניא והשולחן ערוך, זוכים דוברי הרוסית להבין היטב את ספר התניא גם בשפתם.

פרוייקט תרגום התניא לרוסית החל לפני יותר מ-40 שנה, כשהרבי יזם ודחף ודירבן העוסקים בנושא, ואכן לאחר מספר שנים הושלמה מלאכת התרגום.

גם את מלאכת הביאור לרוסית הרבי עורר ועודד, ולפני יותר כ-43 שנה, בשנת תשל"ז, יצאו מספר פרקים עם ביאור, אך מניעות ועיכובים רבים מנעו את המשך הפרוייקט.

בשנים האחרונות, בסיוע שלוחים רבים, החלה מלאכת התרגום של סדרת הספרים 'שיעורים בספר התניא', שהוציא לאור הרב יוסף וינברג ע"ה.

תחילה יצאו הספרים לאור במהדורה מצומצמת שנקראה תניא מבוארת והספרים התקבלו בחביבות בקרב דוברי הרוסית שוחרי לימוד החסידות, אך העובדה שתרגום התניא לרוסית נעשה לפני עשרות שנים ועוד קודם הדפסת 'שיעורים בספר התניא', גרמה לכך שבפעמים רבות התרגום של התניא היה למעשה פירוש שלא עלה בקנה אחד עם המבואר בספר שיעורים בספר התניא.

שאלות אלה ואחרות והופנו לפתחו של ה'חוזר' הגה"ח ר' יואל כהן שיחי' ונערכו תיקונים ושינויים רבים לקראת הדפסת מהדורה שלמה ומתוקנת שהושלמה זה עתה.

השליח הרב יצחק הכהן קוגן החל בסיוע ר' יוסף דמיכובסקי, מנהל הוצאת הספרים יחד', במלאכה המורכבת של תיקון תרגום התניא שיתאים לביאור שיעורים בספר התניא.

לצורך כך הוקם צוות מתרגמים מאנ"ש שעסק בשיפור התרגום ותיקון הביאור למופיע בספרי שיעורים בספר התניא בעברית באידיש ובאנגלית, ובימים אלה, לקראת היום הגדול והקדוש יו"ד שבט, שנת השבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר זי"ע נשיא דורנו, הושלמה ויצאה לאור סדרת הספרים.

יצוין, כי בד בבד עם הגעת ספרי התניא בימים אלה מחו"ל הגיעה גם הסדרה החדשה של ליקוט מענות ואגרות קודש במגוון נושאים ברוסית. מהדורה זו תאפשר ללומד ולמעיין בה להכיר את דעתו של הרבי במגוון רחב של נושאים ובהם - אמונה ומדע, תורה ומצוות, יסודות היהדות - מורה נבוכים, שידוכים ונישואים, שלום בית, חינוך ילדים, בריאות הנפש והגוף, פרנסה, עשירות, צדקה ועוד.

ט"ו בשבט תש"פ