ב"ה יום שלישי, ל" שבט תשפ" | 25.02.20
שער שבועון 'כפר חב"ד' לפרשת שמות ה'תש"פ
מערכת שטורעם
י"ח בטבת תש"פ