ב"ה ערב ש"ק, ז' תשרי תשפ"א | 25.09.20
צילום: שימי קוטנר
כינוס השלוחים: 'מלווה מלכה' המרכזי

במושב המרכזי שכלל סעודת מלווה מלכה חגיגית ומפוארת, ותוכנית מרגשת של תוכנית לקראת יו"ד שבט - שבעים שנה לנשיאות הרבי, השתתפו כל ראשי המוסדות והארגונים המרכזיים, מרכז לענייני חינוך, אגודת חסידי חב"ד העולמית, כאשר הבולטים שהאורחים היו שלושת רבני שכונת קראון הייטס: הרב אברהם אזדבא, הרב ישעי' ברוין והרב שלמה-יהודה הלוי ס
מאת שטורעם

לראשונה מאז ניסו גורמים ליצור "כינוס" שני, וזאת כדי לנסות לזנב ולפגוע בכינוס השלוחים העולמי הרשמי, נשמטו הסיבות השקריות שגרמה להם לזרוע פירוד הרס ומחלוקת בתוככי חיל החלוץ של הרבי - השלוחים.

במושב המרכזי שכלל סעודת מלווה מלכה חגיגית ומפוארת, ותוכנית מרגשת של תוכנית לקראת יו"ד שבט - שבעים שנה לנשיאות הרבי, השתתפו כל ראשי המוסדות והארגונים המרכזיים, מרכז לענייני חינוך, אגודת חסידי חב"ד העולמית, כאשר הבולטים שהאורחים היו שלושת רבני שכונת קראון הייטס: הרב אברהם אזדבא, הרב ישעי' ברוין והרב שלמה-יהודה הלוי סגל.

באירוע שהתקיים כמה רחובות משם, לא השתתף שום נציג רשמי או אחראי של שום ממסד רבני, הלכתי, שליחותי או ארגוני.

זוהי מכה ניצחת לנסיון מחלוקת מכוער ותקווה חדשה לאחדות אמיתית
כ"ו בחשוון תש"פ