ב"ה מוצאי ש"ק, י"ח מנחם-אב תשפ" | 08.08.20
מהי תחושת ניחוחות? ■ פרשת נח

שהאגרופים אינם קמוצים כשהזרועות אינן מושטות בקצף מאיים, כמו אותם משוטים מצליפים בגלי הים אך נעדרים מתיבת נוח השלווה שאינה נאבקת במאתגרים. כשהפה אינו נעשה חידודין ויורה את חיציו לשתק אויב נערם ומתקומם שלא כגון אותה פינה חדה בראשית הספינה לחתוך בה את המים אך ניטלה מראשיתה של תיבת נוח המרובעת כי לא נזקקה לחתוך את המים ● מאמר מרתק מאת אשת החינוך הגב' רבקה ערנטרוי מקראון הייטס - מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם'
גב' רבקה ערנטרוי
מהי תחושת ניחוחות?

לחוש רגוע ושליו כשהאגרופים אינם קמוצים כשהזרועות אינן מושטות בקצף מאיים, כמו אותם משוטים מצליפים בגלי הים אך נעדרים מתיבת נוח השלווה שאינה נאבקת במאתגרים...

כשהפה אינו נעשה חידודין ויורה את חיציו לשתק אויב נערם ומתקומם שלא כגון אותה פינה חדה בראשית הספינה לחתוך בה את המים אך ניטלה מראשיתה של תיבת נוח המרובעת כי לא נזקקה לחתוך את המים...

ולא כמו אותם מפרשים הנאבקים ברוח ומכוונים אותה לאותה לפינה שחשקה ואוותה נפשם ולא כמו בתיבת נוח שאינה זקוקה להאבק ברוח שלא השתוללה כל עידן שהותו בתיבה...

ורק המים הרבים הביאו להתנשאותה של התיבה... רק כל מה שדומה כגוף בולע כמים ומנתק וחוצץ בעד הקודש, רק מים אלה יתדלקו את הניצוץ היהודי, שיעורר את הכוונה העמוקה בנפש  והתיבות במילות התפילה יתנשאו ויתרוממו מעלה... מעלה עד לכיסא הכבוד ויפצירו ויתחננו וישתפכו.

תחושת נינוחות היא תנועה של רגש רוגע וושלווה, כשאין חרחורי הקינאה והשינאה מעבירים אותו על דעתו והוא אינו מבקש ולטרוף ולבלוע את מיודעו... את מי שמשגשג מולו, כדי שהוא יהיה השליט היחיד ושורר (שר) על ממלכתו המעורערת נטולת דעת רחבה... רדודה ממוחין דגדלות וכל צעד של קיום ותחיה מול פניו - שוסעת אותו והוא מזנק דרוך לרסק..

המרחב הזה במוחין עם חדירת החיות לתיבה ריסן את הכעס ותנועת "הבלעדיות" המתיימרת לחסל ולטרוף הכול על מזבח השררה ותחת זו נמשכה אליהן "דעת" וזו אילפה אותם לחמול.... לרחם ולחונן ולא לבלוע את מי שזעיר יותר וחסר אונים להתמודד ולהתגונן.

והלוואי, המרחב הזה יחולל אף בנו את תמרור הפלא ובו נעניק חנינה לזולת ונחמול ונרחם ונרסן את הקפידה והמרדף והרמיסה ושסיעת קרבן הטרף.

ומבעד לצוהר התיבה נמשכה אבוקה של חכמה והעניקה אהבת עולם ליצורים בתיבה והיא זו שעיצבה בהם רגש של ביטול של אמת שאינו רק "כופה" ומרסן את האנרגיה השלילית אך גם  מסוגל לחולל מהפך בנפש, "איתהפכא" ולהפוך ולעדן את תאוות הטרף הטבעית שבנפש החיה הרומסת כדי שהיא תסתפק במזון של תבן, ואריה כבקר יאכל תבן.

האידליה הזו מתגלמת באות הס' שהיא בחינת עיגול שאינו פתוח מאף אחת מדפנות התיבה ואינו משפיע ומגלה את הסוד והרז הסגורים בתוכי מעגל הס' ואינו מתיישב אך אופף וסוכך ומגן על האפרוחים מתחת לכנפי האם כגון אותה סוכה סוככת ומגוננת על המסתופפים בצילה..

אך קדמה לסוכה זו תיבת נוח בחינת המ' הסתומה ם, ובה נבלעו וזכו לחסות מגוננת הגוזלים במעי אימם בטרם בקעו את קליפת הביצה ובטרם יצאו לאוויר העולם רווי סכנות אורבות. 

וכישיצאו יסתופפו מתחת לכנפי השכינה לבל תיפגע בשלוותם, ברוגע שלהם... בתחושת הנינוחות שלהם כל יד זרה משחיתה, שהרי, הסגור של התיבה... של הסוכה מסכל ומונע השתחלות של כל כוח קליפה מזיקה.

וכשפתח נוח את חלון התיבה הוא המשיך אלינו את הארת הקודש לטהר את אוויר העולם.  

ג' בחשוון תש"פ