ב"ה מוצאי ש"ק, י"ח מנחם-אב תשפ" | 08.08.20
לכי מעטי עצמך ■ תבונות לפרשת בראשית

הכלום, אין האישה מזדהה בצפונות ליבה עם התרעומת של הלבנה כלפי הקב"ה כי אין שני מלכים שולטים תחת כתר אחד? ● מאמר מרתק מאת אשת החינוך הגב' רבקה ערנטרוי מקראון הייטס - מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם'
גב' רבקה ערנטרוי
הכלום, אין האישה מזדהה בצפונות ליבה עם התרעומת של הלבנה כלפי הקב"ה כי אין שני מלכים שולטים תחת כתר אחד?
ואיזה רושם נפשי מותירים עליה המילות הנחרצות בתגובה האלוקית אל הלבנה "לכי, ומעטי את עצמך"?
והאישה, הלוא עשויה לתהות ולתנות אף היא כלבנה, כי האם משום היותה מביעה עובדה הגונה וישרה, עליה עוד להענש על כך?
ואומנם, ההתמעטות הזו היא אינה בחינת עונש, אדרברה, היא מהווה מעין הכנה והכשרה כקרש זינוק וקפיצה לתנועת הצמיחה שלה. הכיצד?
הלבנה ביקשה להתנתק מהתלות שלה בחמה. היא התאוותה להיות מקור מאיר בעולם מבלי שתזדקק להשפעה שתימשך אליה מעצם השמש.
שוו בנפשכם מציאות מגוכחת בה נכספת האישה בחלומותיה המעופפים, בתנועה של ערגה וכלות נפש להתייצב לבדה איתנה ועצמאית בעולם, ממשיכה ומקרינה שפע מרמתה הנישאת והעילאית באורח משוחרר ושאינו מותנה כלל בהשפעת הגבר שלה אליה.
ואולם, מי יערוב בעדה בעולם הזה, בעומדה לכאורה, "עצמאית" ושאינה "תלותית", אך חשופה וערטילאית, נטולת הגנה סוככת וכשמנגד לה, נפרשות לפניה מכמרות הציד המפתות של הנחש הערום, המבקש להכשיל אותה בעולם של פיתויים וסיונות קשים והמייחל לבלוע כל שביב.. ניצוץ של חיים מתוכה?
"לכי, ומעטי את עצמך" היא הסיסמה ללבנה, המתגלמת בעמדתה המתבצרת של האישה הנבונה.
רק אישה נשענת ונתמכת על השכל הישר ועל החכמה בהם נתברך הגבר שלה עשוי לברר ולהפריד ולנתק סיגים וקליפות מניצוצות של זריחה הנערמים לפניה, רק לבסוף תענוד את העטרת.
רק כשהיא נאותה לו בתבונתה הרבה להדריכה בחכמתו העמוקה ובהגיונו הבריא והישר כיצד להחלץ מהרשתות והקליפות האומרות לעוט עליה, רק אז תצלח ותצלול לתוך עולם בו טבועים נעלמים ניצוצות ותצוד אותם ותשכיל להפכם לאבוקה מאירה וזורחת.
רק בעולם התלותי שלה, היא תלמד את היעד הקשה מנשוא ומפרך ומלאה כ"כ ל"מעט" את עצמה...
וכשתשחרר מהשררה המתנשאת ומתנועה כושלת של התרוממת הרוח המתנופפת מעבר ומעל ותממש את הנס המתנוסס של "לכי ומעטי את עצמך"... רק אז תעשה היא לעטרת.

(עפ"י אור התורה לצ"צ בראשית חלק א' עמ' 80 ואילך)
כ"ו בתשרי תש"פ