ב"ה יום שני, י" תשרי תשפ"א | 28.09.20
הצד הראשון ■ מכתב תגובה

ר' נחום גורליק במכתב תגובה על המאמר שפורסם בנושא ריבת אתרוגים ● "מגדל אתרוגים ישר לא ימכור אתרוג רעיל"
ארי טננבוים

בעקבות המאמר "ריבת אתרוגים? הצד השני של המטבע" מכתב תגובה מר' נחום גורליק מאתרוגי כפר חב"ד:

שלום,
אני מגדל אתרוגים ואני שמח להגיד שהחשש פשוט אינו נכון.

אתרוג חייב להיות ראוי לאכילה על מנת שיהיה כשר לברכה (אחרת הוא לא נקרא פרי בכלל)

לכן אסור לנו (לנו - מגדלי אתרוגים שומרי תורה ומצוות או תחת כשרות מהודרת) להשתמש בחומרים רעילים, לדוגמא הקונפידור שהזזכרת נאסר עלינו לשימוש מראש חודש אלול, חודש וחצי לפני סוכות.

וכן הלאה: הכלל פשוט מאוד, אתרוג רעיל אינו כשר לברכה. מגדל אתרוגים ישר / שומר מצוות / כשרות מחמירה, לא ימכור אתרוג רעיל. נקודה. 

בתאבון וחורף בריא!

כ"ד בתשרי תש"פ