ב"ה יום חמישי, י"ב סיון תשפ" | 04.06.20
איסור שתית מים ב"שעת תקופה" ■ ומה למנהג חב"ד?

הערב (שני) בין השעה 21:30 לשעה 22:30 - אסור לשתות מים, לפי שיטת הגאונים בפוסקים, שכן זו "שעת התקופה" וזהו זמן חילופי משמרות המלאכים ששומרים על המים ● ומה למנהג חב"ד?
ארי טננבוים
הערב (שני) בין השעה 21:30 לשעה 22:30 - אסור לשתות מים, לפי שיטת הגאונים בפוסקים, שכן זו "שעת התקופה" וזהו זמן חילופי משמרות המלאכים ששומרים על המים.

על פי טעם זה, בעת חילופי המלאכים, יש רגע שבו אין השגחה על המים, ויש סכנה שמלאך המוות ירעילם, ומדובר ב"סכנת מוות".

מאידך, ישנם הסבורים כי אין ממש במנהג, וכך עולה מדברי רב האי גאון הסבור כי המנהג הוא "ניחוש בעלמא".

למרות זאת, המנהג מוזכר ב'בית יוסף', שכתב כי "ומנהג פשוט שלא לשתות מים בשעת התקופה וכן כתבו הקדמונים ואין לשנות".

למנהג חב"ד: "שומר פתאים ה'" ואין חוששים לזה כלל.

ח' בתשרי תש"פ