ב"ה יום רביעי, י"ב תשרי תשפ"א | 30.09.20
'מורשת משה': שם ביה"ד הוסב ע"ש רב העיר המנוח

בד"ץ ובית ההוראה המרכזי בראשות הרב יוסף-יצחק בלינוב, ראש ישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית בכפר חב"ד, רב אב"ד מרכז בני-ברק וראש כולל 'פעמי יעקב', ייקרא 'מורשת משה' ע"ש ולזכרו של חמיו הרב משה-יהודה-לייב לנדא ע"ה, גאב"ד בני-ברק המנוח ● לכתבה המלאה ותמונות מהאירוע >>>
מערכת שטורעם
ביום חמישי ער"ח מנחם-אב התקיימה מעמד קריאת שם לבית דין צדק ובית הוראה המרכזי שבראשות הגה"ח הרב יוסף-יצחק בלינוב, ראש ישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית בכפר חב"ד, רב אב"ד מרכז בני-ברק וראש כולל 'פעמי יעקב'.

בית ההוראה הוותיק בעיר, הוסב על שמו ולזכרו של מייסדו הגה"ח הרב משה-יהודה-לייב לנדא ע"ה, רב וגאב"ד בני ברק שנפטר לפני חצי שנה, וייקרא מעתה 'מורשת משה'."בכל שאלה שהגיעה לבית הוראה, היה מנתח איתנו בסבלנות את כל הצדדים לאיסור ולהיתר, ועי"ז הוא פתח לנו את שערי ההוראה והדריך אותנו באופן פסיקת ההלכה. במהלך הזמן נוספו תלמידים נוספים מהכולל, שכבר הגיעו להוראה ועשו אצלו שימוש וצמחו אף הן למורי הוראה בישראל.

"מחמת שהרב ראה עצמו אחראי ישיר לכל הנעשה בבית ההוראה, הקפיד שלא להכניס רבנים ומורי צדק רק מתלמידי הכולל - תלמידיו שלו. כשבית הוראה התרחב ונוסף בו גם 'בית דין צדק' לדיני ממונות וכו', היה צורך להכניס דיין שלא מתלמידי הכולל, כמובן בחרנו את אחד מגדולי הת"ח בבני ברק אשר ידיו רב לו בהלכות החמורות שבחושן משפט וכבר אז היה פקיע שמיה טובא, ובכל זאת, כאשר סיפרנו לרב ע"ה את התכנית, הוא ביקש לבחון אותו לפני כן, כי אם הוא דיין תחת אחריותו, עליו לוודאות שלא על פי השמועה שהוא אכן ראוי לכך".

הרב בלינוב ציין גם את הייחודיות של בית ההוראה, במענה טלפונים בכל שעות היממה בשלל השפות: "בית ההוראה נותן מענה הלכתי בכל התחומים במשך כל השנה, וגם בזה קבלנו עידוד עצום מאת הרב זצ"ל, כחצי שנה לפני פטירתו ביקש מאיתנו לדעת אם בקלות ניתן לשאול שאלות בבית הוראה גם בשעות הערב, וכשסיפרו לו שקו הטלפון העונה לשאלות ההלכתיות פעיל עד לשעה 11 בלילה, ביקש לנסות את הקו והוא עצמו חייג לקו וכשהגיע לתפריט קולי המפנה לפי שפות וכדו', ביקש שיורידו את התקליט כדי שמי שצריך למענה הלכתי יגיע מידיית לרב".

הרב בלינוב סיים בברכה ובתפילה "שח"ו לא תצא תקלה ומכשול מתחת ידינו, והדבר יהיה לעילוי נשמתו של הרב לנדא ע"ה, ובעומדנו בערב ר"ח מנחם-אב יה"ר שנזכה שימים הללו יהפכו לששון ולשמחה ושנזכה לגאולה הכללית בביאת גוא"צ, אכי"ר".

אחריו נשא דברים המרא דאתרא הגה"ח הרב חיים-יצחק-אייזיק לנדא, רב וגאב"ד בני ברק, שבתחילת דבריו אמר: "השם 'מורשת משה' מגדיר במדויק את אבי הרב ע"ה הכ"מ, הרב השאיר לנו מורשת בכל דבר שעסק בו, רב צריך לדעת את ההלכה למעשה, מלבד מה שנכתב בשו"ע שהוא כמובן העמוד עליו נשענים כל בית ישראל, צריך גם לדעת את ההנהגה למעשה, ההנהגה כוללת גם ראיה מפוקחת באיזה דבר להחמיר יותר, באיזה דבר צריך לתקן תקנות נוספות לגדור הפרצות, והדברים ק"ו כשזה נוגע לכשרות, שהרב היה ממש יחיד מומחה שידע לסדר את מערכת הכשרות בצורה כזאת שלא תהיינה תקלות, איך למלוח את הבשר, איך ומה לבדוק בו מחשש טריפות ואפילו - איך לארוז את הבשר, בכל דבר נדרשה מומחיות וידיעה של כל הפרטים עד הפרטים הקטנים ביותר כולל כל סוגי הערמות שעלולים להיות אצל בעלי המפעלים.

"מוטל על כתפינו עול גדול מאוד, לשמור על הקיים, והאפשרות לכך היא רק בזכות המורשת שהרב השאיר לנו, הוא כבר קבע תקנות וכללים בכל מערך הכשרות, וכשהולכים לפי הכללים האלו העול קל יותר.

"בימים אלו של בין המצרים כשעם ישראל מבכה את חורבן הבית, אנו מתאבלים גם על אבי מורי הרב ע"ה שנלקח לעולם שכולו טוב והשאיר אותנו לבדנו כאן, אך אנו מאמינים באמונה שלמה שמהרה יבנה המקדש ויבוא אליהו, ועמו יקיצו וירננו שוכני עפר, כך שהעבודה שלנו היא רק זמנית, וממילא אנו מקוים שחפץ ה' בידינו יצליח".

הדיין המפורסם הגה"ח הרב מנחם-מנדל שפרן, שישב בבית הדין לצידו של הרב לנדא ע"ה רבות בשנים, חזר גם הוא שהשם 'מורשת משה' הוא שם המגדיר מדויק את הרב ע"ה: "הוא השאיר לנו מורשה שלמה בכל נושא שנגע בו, יש רבים שיודעים מה אומרת ההלכה בנושא כזה או אחר, אבל הרב היה יחיד בכך שידע גם כיצד להנחיל את זה לדורות, הוא ידע איזה תקנות לקבוע בכדי שיהיה קיום לתקנות, זוהי כאמור 'מורשת משה'!

"אחת הדוגמאות היא הלשכה המיוחדת לסת"ם שיסד הרב, ותיקן בה תקנות קבועות איך ינהגו הבודקים, איזה פרשיות ימכרו שם וכו', ועל כולנה פתח בית הוראה במקום, בכדי שבכל שאלה שתהיה בענייני סת"ם לא יצטרכו הבודקים להכריע מעצמם, אלא מיד יעבירו את השאלה לרבנים שיורו בזה כדת של תורה כפי ההוראות שקיבלו מהרב ע"ה".

את שורת הנואמים סיים הרה"ח הרב אהרן שפירא, רבה של פרדס כץ, שעמד על כוח ההוראה של הרב בלינוב הידוע בשערים המצויינים בהלכה, רבים וטובים מתדפקים על דלתות בית ההוראה שלו בכל שעות היממה, ויוצאים עם תשובה בהירה וברורה בכל מכמני התורה. והכל כפי שקיבל מחותנו הרב ע"ה, אליו היה קשור וסמוך כל השנים. הרב שפירא איחל להרב בלינוב שיזכה להפיץ תורה ומשפט והוראה בישראל לשם ולתפארת.

המעמד ננעל בלימוד פרקי משניות לע"נ הרב ע"ה, ובנו המרא דאתרא הגרי"א לנדא שי' אמר קדיש. למשתתפים חולק הקונטרס 'מורשת משה' בשדה ההלכה, בו מופיעה תשובה חדשה שלא התפרסמה עד כה, לחתנו הגדול הגרי"י בלינוב, ופסקי דין שהתלבנו בבית ההוראה, וכן מעשה בי"ד של 'בית דין' בנידון מורכב! הקונטרס הוא תקציר מתוך הקובץ שי"ל בקרוב ע"י מכון 'פעמי יעקב' שע"י כולל 'פעמי יעקב'.
ז' במנחם-אב תשע"ט