ב"ה ערב ש"ק, ט' שבט תשפ"א | 22.01.21
נחשף: עותק לא ידוע של ספר ה'תניא' מהדורה-קמא בכתב יד

כתב היד שנחשף, הינו בן 58 עמודים כתובים הכרוכים בכריכת עור מקורית פגומה ומעט מנותקת. הוא כולל את מ"ב פרקיו הראשונים של ספר התניא ע"פ הנוסח של ה"מהדורה קמא" של הספר ● לסיפור המלא >>>
מערכת שטורעם
בימים האחרונים נחשף כתב יד לא ידוע של ספר "התניא" ממהדורה ראשונה, שקדמה לדפוס. עד כה היו מוכרים רק תשעה כתבי יד שקדמו למהדורת הדפוס (שמכונים "מהדורה קמא"), אבל כתב היד העשירי שנחשף לא היה מוכר וקיימים בו שינויים שלא היו ידועים עד כה ולא הודפסו מעולם.

ספר "התניא" ממהדורה ראשונה שווה כ-$100,000 על אף שקיימים עותקים רבים ממנו בעולם, לעומתו, כתבי היד של מהדורה קמא נדירים הרבה יותר. כתב היד שנחשף יועמד למכירה בחודש הקרוב, בבית המכירות הפומביות 'קדם’ בירושלים. מחיר התחלתי: 5000 דולר.

כתב היד שנחשף, הינו בן 58 עמודים כתובים הכרוכים בכריכת עור מקורית פגומה ומעט מנותקת. הוא כולל את מ"ב פרקיו הראשונים של ספר התניא ע"פ הנוסח של ה"מהדורה קמא" של הספר.

ספר התניא שנדפס לראשונה בשנת תקנ"ז, היה נפוץ בהעתקות כתבי יד שנמסרו על ידי כ"ק אדמו"ר הזקן החל מקיץ תקנ"ב. כתבי היד של ה"מהדורא קמא".

הנוסח של ספר התניא על פי נוסח "מהדורה קמא" נדפס לראשונה, ע"פ הוראתו של הרבי, בספר 'לקוטי אמרים מהדורא קמא" בשנת תשמ"ב. בספר זה נדפסו בשולי הגיליון אלפי שינויי וחילופי נוסח שבין תשעה כתבי יד, שהיו ידועים למדפיסי הספר, וכן ביאורים על ההבדלים בין נוסח מהדורה קמא לבתרא.

כתב היד שנחשף לא עמד לפני מדפיסי הספר, ונמצאים בו כמה וכמה שינויים שאינם בשאר כתבי היד של המהדו"ק, ולא צוינו. לדוגמה, בפרק ז: "האומר מילתא דבדיחותא לפקח דעתו... שצריך גופו להיות בשמחה" [5/ב]. בפרק כו: "ואזי יקיים כל רישי' דקרא תשמיעני ששון ושמחה" [16/א].

הרבי הסביר באחת משיחותיו את חשיבות המהדורה קמא: "...בש"ס הובאו הלכות שהן רק 'משנה ראשונה', ויתירה מזו אמרו 'משנה לא זזה ממקומה', ועוד. ובכתבי האריז"ל בעץ חיים וכו' נרשם בכמה מקומות 'מהדורא תניינא', 'מהדורא קמא'... ע"י העיון בהשינויים שבין מהדו"ק למהדו"ב מתוסף ביאור ועומק בהבנת מסקנת אדמו"ר הזקן הבאה בספר התניא כמו שהוא לפנינו". הרבי עצמו התעכב בכמה הזדמנויות על ההבדלים והשינויים שבין המהדורות.

בשנות התק"נ היה כ"ק האדמו"ר הזקן המנהיג החסידי היחיד ברוסיה הלבנה. בשנים ההן היו בה, על פי מסמכי השלטון הרוסי, עשרות אלפי חסידים. בשנים אלו התגברה הנהירה לחצרו בזרם אדיר של פונים שהגיעו לשאול בעצתו בענייני עבודת ה', דבר שלקח ממנו זמן רב. לעתים היו ממתינים שבועות מספר כדי להיכנס לחדרו ל"יחידות". דבר זה היה למורת רוחו. בשנים ההן כתב האדמו"ר שלשה מכתבים, בהם מבקש להגביל מעט את הכניסה לאלו שכבר היו אצלו פעם אחת, כדי שתתאפשר ביותר קלות כניסתם של אלו שעדיין לא היו אצלו. על רקע זה כתב האדמו"ר הזקן קונטרסי הדרכה לחסידים בענייני עבודת ה', כדי שיהוו כתחליף למפגש הפרטי אתו. את הקונטרסים מסר להעתקה בסביבות קיץ תקנ"ב, ומאז היה מוסיף, מתקן ומעדכן מפעם לפעם. מקונטרסים אלה נוצר בהמשך ספר התניא.

לאחר שהתפשטו העתקות לא מדוייקות, החליט כ"ק אדמו"ר הזקן, בשלהי שנת תקנ"ו, להגיה ולערוך מחדש את הקונטרסים, ולהביאם לבית הדפוס שבסלאוויטא. כשמסר את ספרו לדפוס, הוסיף רבינו המחבר פרקים חדשים, שלא הופיעו בקונטרסי המהדו"ק, כדוגמת פרקים ל' ול"ב, וכן הוסיף משפטים וקטעים בתוך הפרקים הקיימים. כמו"כ שינה את אופן חלוקת הפרקים. מאידך ישנם משפטים וקטעים שהשמיטם בנוסח הנדפס, ויש בזה מה שאין בזה.

מרון ארן, מבעלי בית המכירות הפומביות 'קדם', מציין כי "מדובר בפריט היסטורי בעל ערך יוצא דופן שהתגלגל לידינו, כתב היד ששרד באופן פלאי יותר מ-200 שנה ונחשף כעת, מהווה תגלית חשובה עבור העולם היהודי בכלל ועולם החסידות בפרט".
ל' באדר א' תשע"ט