ב"ה יום שני, י"ד תמוז תשפ" | 06.07.20
חלק מהדיווחים שפורסמו בכלי התקשורת על המיזם המרגש לכבודו של הרבי
חלק מהדיווחים שפורסמו בכלי התקשורת על המיזם המרגש לכבודו של הרבי
אלפים מכל העולם נרשמו‬ לאלבום 'מנחם מענדל'

מאז יצא לדרך מיזם ההוצאה לאור של הספר והאלבום 'ואלה שמות מנחם מענדל' לכבודו של הרבי, לפני שבוע ימים, נרשמו באתר המיוחד אלפים מכל רחבי העולם ● מאחורי הענקת חלק מהשמות, מסתתרים סיפורים מרגשים ● לבקשת רבים הוקם מוקד טלפוני בו ניתן למסור את הפרטים מבלי צורך להשתמש באינטרנט ● עשרות אלפי השמות והתמונות של כל אלו הקרויים בשמו הק' של הרבי, ירוכזו באלבום ההיסטורי ● לסיפור המלא >>>
מערכת שטורעם

מאז יצא לדרך מיזם ההוצאה לאור של הספר והאלבום "ואלה שמות מנחם מענדל" לכבודו של הרבי, לפני שבוע ימים, נרשמו באתר המיוחד שהוקם לשם כך, אלפי ילדים, בחורים ואברכים שנקראו על שמו הק' של הרבי. כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, לקראת יום ההילולא ג' תמוז – 25 שנה להסתלקותו של הרבי, ייערכו שורה של אירועים ומיזמים מיוחדים, תורניים וכלליים, בהם גם מיזם זה שמטרתו לאגד ולכנס למקום אחד את כל מי שנקרא בשמו הק' של הרבי.

בשבוע האחרון הושק האתר אליו מוזמן כל מי שנקרא בשם "מנחם מענדל", או מי שהעניק לבנו שם זה, להזין את הפרטים האישיים, שם ומקום מגורים, לצרף תמונה אישית, ולשתף בסיפור מיוחד העומד מאחורי הענקת שם זה לרך הנימול. ההצטרפות למיזם פתוחה בפני הקהל הרחב מכל החוגים והעדות, ואינה כרוכה בתשלום או בעמלה כלשהי.

יחד עם אלפי השמות והתמונות, מגיעים אל שולחן המערכת מאות סיפורים מרגשים ואף מצמררים, שעומדים מאחורי ההחלטה של ההורים להעניק לבנם את השם של הרבי.

*

בהתוועדות שבת פרשת בשלח, י"ב שבט ה'תשי"ד, התבטא הרבי באופן יוצא דופן בנוגע למופתים הקשורים עם זרעא חיא וקיימא, ולראשונה הורה על נתינת השם "מנחם מענדל", הנה הדברים:

"עתה בפרט, כאשר החושך הוא כפול ומכופל, כידוע בענין "איילת השחר", שבסמיכות ממש לעלות השחר מתגבר החושך ביותר – הנה כדי לבקוע ולבטל את ההעלמות וההסתרים, יש צורך בענין המופתים, שעי"ז פועלים הזזה בנפש הבהמית וכו'. ולא מתחשבים בכך שזוהי דרך העבודה ששייכת לאדמו"רי פולין, העיקר שיפעלו את הענין. וכיון שיש צורך עתה בענין המופתים, וכאמור שנותנים ל"נגדא" את כל הכוחות של ה"רעיא" –הנה בכוח זה הנני מכריז ואומר: כל אלה שצריכים להיפקד בבנים – ייפקדו בשנה זו בבנים, ויהיו בנים חסידים(כאשר היו פונים לאדמו"ר האמצעי בבקשת ברכה עבור בנים, היה לפעמים שולח לאחיו ר' חיים אברהם, והיה חובש את השטריימל ומברך שתיפקד בבן זכר, בתנאי שיהיה בן זכר וחסיד)ויקראו אותם על שמו של הרבי.

ואלה שאינם יכולים ליתן שם זה בגלל שהוריהם נקראים בשם זה (כמנהג האשכנזים שנזהרים ליתן שם ההורים בהיותם בחיים)יתנו את השם "מנחם מענדל", שמו של אדמו"ר הצמח צדק.

וכן כל אלה שזקוקים לפרנסה – תהיה להם פרנסה בהרחבה .. שתהיה הפצת המעיינות דתורת החסידות בהצלחה, וכל המוסדות של הרבי יתנהלו בהצלחה .. ותהיה הפצת המעיינות חוצה, ויהיו כל הענינים בהצלחה".

גם בשיחת ליל א' דחג הפסח באותה שנה, לאחר הסדר, שוב דיבר הרבי על ענין המופתים, ובמיוחד בקשר עם ילדים, ושוב הורה לתת את השם "מנחם מענדל", וזלה"ק:

"וכן הוא בכל חג הפסח – שישנה המשכהשלמעלה מסדר השתלשלות, ונמשכתלמטה, בבני חיי ומזוני רויחי, לא מתחשבים בשום דבר, לא בדעת הרופאים האומרים שע"פ טבע אין ביכלתם להוליד ילדים, ואפילו לא בהגבלות הרוחניות דסדר השתלשלות, אלא כל הענינים נמשכים בהצלחה, החל מהענין דבני, בנים זכרים, "איש (ש)דרכו לכבוש", ויקראום ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואלו שאינם יכולים ליתן שם זה – יקראום בשמו של הצמח-צדק".

חסידים הבינו בשעתו, מכך שהרבי נתן רק את שתי האפשריות הללו, השם של הרבי הקודם והשם של "הצמח צדק" (ולא שם אחר של הרביים) שכוונתו הק' היתה אכן לחנך להורות ולהדריך לתת לילדים את השם של הרבי הקודם או את השם של הרבי, לחיזוק ההתקשרות ולהוספת ברכה מיוחדת.

*

בשיחה שערכנו השבוע עם א' השלוחים הותיקים החבר בהנהלת המיזם מטעם "ועד אור וחום ההתקשרות" הוא מבקש להדגיש:

רעיון הספר "ואלה שמות – מנחם מענדל" מיוסד בעצם על הרעיון של "ספר השלוחים" המוכר לכולם. כידוע אשר בהתוועדות של כינוס השלוחים ה'תנש"א, הורה הרבי שיכינו אלבום מיוחד שייקרא "ספר השלוחים", עם תמונות של כל משפחות השלוחים, כולל דברי תורה והתעוררות שנאמרו בעת הכינוס. הרבי הסביר אז שכאשר השלוחים יעיינו בספר זה, הרי זה יעורר ויעודד אותם בעבודת השליחות שלהם. הרבי הוסיף ואמר שבספר זה גם יכניסו את התמונות של הילדים הקטנים, משום שעל ידי זה שהם יראו את התמונות שלהם בספר, זה יעורר אותם ללכת בדרך ההורים כאשר הם יגדלו, ויהיו גם הם שלוחים בפועל ממש!

זה אם כן נקודה מרכזית בבסיס הרעיון של האלבום החדש. אלבום שיכלול את כל אלו שזכו לשאת את שמו הק' של הרבי, אלו שאצלם מתבטא הענין של "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים" בפשטות (כפי שהתבטא הרבי אודות נתינת השם חי' מושקא ע"ש הרבנית הצדקנית ע"ה בשיחת כ"ב שבט ה'תשמ"ט), יחד עם התמונות שלהם, בתוספת קטעי שיחות וכיו"ב על חשיבות קריאת שמו של הרבי לילדים, וכן סיפורים הקשורים בזה, הן מאנ"ש והשלוחים, הן ממקורבים, ומעמך בית ישראל שנתנו מתוך אהבה וכבוד לרבי את השם לילדיהם.

אין ספק בדבר שעל משקל דברי הרבי בנוגע לספר השלוחים, כאשר כל אותם מנחם מענדל'ס יעיינו בספר זה, זה יעורר אותם ויזכיר להם את גודל הזכות והאחריות המוטלת עליהם, להיות "דוגמא חיה" ולהתנהג באופן המתאים למי שזוכה לבטאות בעצם קיומו את הענין של "זרעו בחיים – הוא בחיים", ובוודאי זה יעורר גם את בני משפחתם וידידיהם וכל הסביבה.

עשרות אלפי השמות והתמונות של אלו הנושאים שם קדוש זה, ירוכזו בספר-אלבום מפואר, שיודפס לקראת יום ההילולא ה-25 של הרבי, ג' תמוז ה'תשע"ט, ויופץ בבתי חסידי חב"ד, מרכזי מוסדות ובתי חב"ד, ובקהילות היהודיות ברחבי העולם.

*

כדי לתת אפשרות גם לילדים וצעירים או לאלו שאין להם גישה לאינטרנט, להיות חלק מהיוזמה המאחדת והמרגשת הזו, הוקם בארץ הקודש מוקד טלפוני מיוחד שם אפשר ליצור קשר ולתת את הפרטים, כמו גם לשלוח את התמונות ואת הסיפורים.

מהרו להירשם, ולהיות חלק מהמתנה ההיסטורית לכבודו של הרבי!

טלפון:073.374.4675

פקס:077.470.4956

דוא"ל:m0733744675@gmail.com

אתר המיזם:https://www.ourrebbesname.com/


כ' באדר א' תשע"ט
חלק מהדיווחים שפורסמו בכלי התקשורת על המיזם המרגש לכבודו של הרבי
חלק מהדיווחים שפורסמו בכלי התקשורת על המיזם המרגש לכבודו של הרבי