ב"ה ערב ש"ק, ט"ז תמוז תשע"ט | 19.07.19
היום לפני עשר שנים: הטבח הנוראי בבית חב"ד במומביי

היום לפני עשור אירעה הטרגדיה הגדולה ביותר שידעה חסידות חב"ד בשנים האחרונות: הטבח בבית חב"ד במומבאי, בו נעקדו על קידוש השם שלוחי הרבי, הרב גבריאל ורעייתו רבקה הולצברג הי"ד • היום יעלו בני המשפחה ואנ"ש לקברם של הקדושים בשעה 13:00 בצהריים בחלקת חב"ד שבהר הזיתים • בפנים: הראיון הבלתי נשכח של הרב אברהם שם טוב לאחר האסון הכבד
מאת מערכת שטורעם
היום לפני עשור אירעה הטרגדיה הגדולה ביותר שידעה חסידות חב"ד בשנים האחרונות: הטבח בבית חב"ד במומבאי, בו נעקדו על קידוש השם שלוחי הרבי, הרב גבריאל ורעייתו רבקה הולצברג הי"ד.

היום יעלו בני המשפחה ואנ"ש לקברם של הקדושים בשעה 13:00 בצהריים בחלקת חב"ד שבהר הזיתים.

'שטורעם' מגיש את הראיון המאחד והבלתי נשכח של הרב אברהם שם טוב לאחר האסון הכבד.

יאיר בורכוב, כ"ט בחשוון תשע"ט

דאגה וחוסר אונים מלווים רבבות מחסידי חב"ד בעולם כולו בעוד הם ניגשים להתוועדות ראש חודש כסלו. רגשות ההודיה להשי"ת על האור שהבליח לפני 31 שנים מתערבבים עם תחושת חרדה הרת גורל לחיי השלוחים החטופים, שמצבם מעורפל מאוד בשניות אלו ממש.

שטורעם מרים את הכפפה – ומביא קול מאחד ושפוי, תובע אך מנחם: ראיון בלעדי עם עושה דברו של הרבי והממונה מטעמו על השמעת קולה של חב"ד הרב אברהם יצחק שמטוב – יושב ראש אגודת חסידי חב"ד:

הרב שמטוב, הרגש ממאן והמוח מסרב, מה הרבי היה אומר לעת כזאת?

"ראשית, אסור לנו ליפול לייאוש ולמחשבות גרועות. חייבים אנו לחיות כל רגע בתקווה שהסוף של הסיפור הנורא הזה יהיה טוב, ויתברר שחוסר הוודאות באה רק כתוצאה מבלבול וחוסר דרכי תקשורת במדינה ההיא.

שנית, ח"ו וח"ו לא נגיע לכאלו מצבים של אימות שמועות גרועות, אבל כאשר היו מצבים גרועים – וזה לא המקרה כאן בינתיים – הורה הרבי "וידום אהרון". אין בידי אדם היכולת להגיב למעשיו של הבורא והמנהיג של בירה זו".

ישנם מקורות שכבר חרצו גורלות...

"צריך מאוד להיזהר מזה. זה בא כתוצאה מחוסר אחריות. בוודאי אלו לא אנשים שמונו על ידי הרבי, ומדברים מטעם עצמם. אפילו בית דין אסור לו לקבוע שום דבר על סמך יסודות כאלו.

הגמ' במסכת פסחים אומרת שמילים יכולים לקבוע מציאות, ה' ישמרנו מפזיזות שכזאת בשעה זו. עיני כל העולם מופנים להנהגת חב"ד, ובמילא אסור שכלי תקשורת חב"דיים או אלו המתיימרים להיות כך, יהיו השופר של שמועות וחצאי אמיתויות.

אגודת חסידי חב"ד, הארגון שמונה על ידי הרבי לעמוד בראש סדר ההנהגה, מאחלת רפואה שלימה ושחרור מהיר מאפילה לאורה ומן המיצר למרחב לכל היהודים ולהבדיל שאינם יהודים מידי המרצחים השפלים ימ"ש".

כולם במצב של חוסר וודאות. בודקים כל מבזק וכל שמועה. אל מי עלינו להטות אוזן?

"יש אנשים שנמצאים בתפקידים אחראיים. הרבי מינה בכל מדינה ומדינה, באי כוח מטעמו, להביא את דברו לכל שעה. מי שנמצא בתפקיד רגיש שכזה, מחויב להיות אמיתי ומפוכח, ולא להיסחף להגזמות או להרגשים. זה תפקידו בימי שלווה כבימי תוהו ובוהו, בחול ובשבת, במלחמה ובשלום.

מותר לשאול? בוודאי שכל אחד יכול לשאול. אין לנו רשות שלא לשאול. כל חסיד יודע, שיש שכל, אבל יש מידות, יש אמונה, ויש הרגש. כל הכלים האלו עכשיו עובדים ובמלוא המרץ. זה ניסיון גדול עבור כולנו, אבל ח"ו שזה יביא לחלישות באיזו נקודה של יהדות או חסידות. אנחנו שומעים, אבל לאו דווקא שאנו מבינים כל דבר".

רק לפני ארבעה ימים רקדנו אתו ביחד בשמחה העוצמתית, באחדות המרשימה בבאנקעט ועכשיו מה?

"אם שאלות של מרירות וחוסר הבנה, מביאות את השואל ואת החושש להתעוררות ולשיפור המצב הרוחני שלו ושל הסובבים אותו, יש מקום להתעכב על שאלות כאלו. אבל אם לאו, יש לנו לענות דבר אחד. אין אנו יכולים ומסוגלים לחשב חשבונו של עולם. כל רגע הוא נס ופלא ומשנהו גם כן כמותו.

משאלת הלב שלנו שנזכה שיהיה "בטוב הנראה והנגלה". אבל בכל אופן ובכל מקרה שהוא, אמונתנו לא תהא נחלשת כהוא זה. וצריך להיות איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, לחשוב כבר עכשיו עוד לפני שיודעים איך יסתיים הסיפור, והלוואי בטוב, מה ה"בכן" בחיזוק כל עניני השליחות, התורה והמצוות".

האם יש כאן קטרוג ח"ו על שלוחי הרבי?

"מושג השליחות, וחיי השלוחים של הרבי הם דבר שהוא בגדר של "למעלה מן הטבע". כיון שבכל זאת הנס של דורינו ביצועה של השליחות נמסר לידי בני אדם, הרי שההכרח לא יגונה שיהיו הצלחות ולפעמים ח"ו קצת אחרת, ניסים ונפלאות מחד ולפעמים אולי ח"ו באופן אחר לעיני בשר.

אולם עלינו להפנים שכשם שמעולם לא נעלה בדעתנו, ובחלומות הכי שחורים, ששלוחי קודש של הרבי יינזקו ח"ו בתוך ביתם – בית חב"ד, הרי בינה נשגבה כזו דרושה כל הזמן על עצם ההצלחה בכלל של חיי מסירות נפש של כל אחד מ-4000 השלוחים שזה עתה התכנסו בחצרות קודשינו. במופלא ממך אל תדרוש".

האם אסור לנו לזעוק: למה עשה הוי' ככה? עד מתי?

"חס ושלום להצדיק סתם כך את המצב, ולמצוא תירוצים כביכול למעשי ה' וחובה עלינו לזעוק, ולבקש ולהתחנן ולבטל את רוע הגזירה על כל מצב בלתי רצוי. ראינו אצל הרבי שעמד וזעק ודרש. אבל מעשה של תעוזה כזה היה בבחינת 'כזה ראה וקדש'.

לנו כחסידים אין את היכולת לעשות זאת. אנחנו יכולים לקוות ולהאמין, להעתיר תפלה ולהרבות בזעקה, לחלות פני עליון. אבל לדבר ולתבוע, עלינו לסמוך על הרבי שבוודאי מרעיש עולמות כעת".

שוב טוענים נגדינו הרי 'שלוחי מצווה אינם ניזוקים'?

"זה לא המקרה הראשון שמביא לשאלה הזו, ואפילו לא בשדה שליחות החב"די, כאשר שלוחים ניזוקו ל"ע בתאונות דרכים ובשאר אסונות ה"י. ואני מדגיש, זה לא המצב כרגע, אבל כיון שהמצב כעת מעורפל, קשה מאוד להתחיל ולדמות מצב זה למצבים קודמים בהם הייתה התייחסות מפורשת וכאובה של הרבי במילים מפורשות בכתב או בעל פה".

ומה בקשר לאמונה?

"שאלות מהחיים, והדילמות הבאות כתוצאה מטרגדיות אינם יכולים לקבל פתרון בשו"ת בעת צרה. על זה צריך להשיב המחנך, המשפיע או האבא, בכובד ראש, ללמוד את הנושא מתחילה ועד סוף יחד עם השואל עד כמה שידו מגעת. שה' יתברך יעזור שבמהרה נשמע משם בשורות טובות ולא נדרש כלל לזה".

חסידים יושבים ומתוועדים כעת או יתוועדו מחר, בלבבות כבדים? מה יש לומר?

"כן, גם אנחנו נערוך כאן כמידי שנה התוועדות פעילה, המצב רוח לא כל כך טוב בלשון המעטה, רוח האחדות בין אנ"ש והשלוחים מתגלית במלוא העוצמה ולצערינו לפעמים היל"ת מכאן ולהבא בנסיבות לא חיוביות. אבל מה שהתוועדות חסידית יכולה לפעול – הורה אדמו"ר הזקן לפני שנים רבות – לא יכול גם מלאך מיכאל לפעול.

על כן ירים כל אחד ידו עם 'לחיים' ויברך מקרב לב עמוק שבמהרה נתבשר אך ורק בשורות טובות ומשמחות ושנזכה לגרום נח"ר לעטרת ראשנו כ"ק אדמו"ר זי"ע בהשתדלותנו והצלחתנו להביא לימות המשיח בקרוב ממש".


כ"ט בחשוון תשע"ט