ב"ה יום חמישי, י"ז סיון תשע"ט | 20.06.19
בדנייפר נפתחה ה'מכינה לישיבה' לבני השלוחים

בתחילת השבוע האחרון נערכה פתיחתה הרשמית של ה'מכינה לישיבת ליובאוויטש אוקראינה לילדי השלוחים, נערי בר מצווה מרחבי יבשת אירופה • צוות חדש מארה"ק: ר"מ המכינה הרב מנחם מענדל מרינובסקי ומחנך ומשפיע הכיתה הרב חיים זעליג אלטהויז ● לסיפור המלא >>>
מערכת שטורעם
בתחילת השבוע האחרון נערכה פתיחתה הרשמית של ה'מכינה לישיבת ליובאוויטש אוקראינה לילדי השלוחים, נערי בר מצווה מרחבי יבשת אירופה.

חגיגת הפתיחה

בתחילת השבוע האחרון נערכה פתיחתה הרשמית של ה'מכינה לישיבת ליובאוויטש אוקראינה לילדי השלוחים, נערי בר מצווה מרחבי יבשת אירופה.

לאחר הכנות אינטנסיביות במשך חדשים על ידי הנהלת הישיבה, פסעו בהתרגשות נערי המכינה אל תוככי בנין הישיבה. קבוצת הנערים מונה בתוכה את מצוייני ילדי השלוחים ממדינות שונות באירופה ואף מארה"ק שנבחרו בקפידה ועברו מבחני קבלה למכינה המתעתדת להכינם ברמה גבוהה ביר"ש ובלימוד התורה לכניסתם העתידית לישיבת תו"ת.

הנהלת הישיבה לא חסכה כל מאמץ בהבאת צוות מובחר ביותר מארה"ק הכולל את ר"מ המכינה הרב מנחם מענדל מרינובסקי ואת מחנך ומשפיע הכיתה הרב חיים זעליג אלטהויז, שניהם בעלי כשרון וניסיון רב בלימוד וחינוך תלמידים מתוך התמסרות ומאור פנים. גם התנאים הגשמיים להם זוכים תלמידי מכינה זו נוחים ומעולים בכל קנה מידה, ותורמים רבות ליכולתם של התלמידים להתקדם ולהצליח ללא הפרעות.

התנאים הטובים ביותר

את הפתיחה הרשמית שכללה סעודה חגיגית אליה הסבו התלמידים והוריהם הנרגשים יחד עם צוות הישיבה פתח ראש הישיבה הרב חיים אהרן חזן שהפליא במעלת הלימוד במכינה בגיל זה כהכנה לישיבה ושיתף את התלמידים בהווי הישיבה.

המנהל הרוחני הרב אליהו הלוי חפר סיפר על המאמצים הרבים שננקטו על מנת להעניק את הטוב ביותר לבני השלוחים, ושוחח על האתגר של קידום התלמידים ברמה הגבוהה ביותר מבחינה חסידית ולימודית מחד, ומאידך ההתחשבות והערנות המלאה הנדרשת לצרכיהם של תלמידים צעירים השוהים במרחק רב מהבית, ושיינתנו ויטופלו בעז"ה בהתמסרות ובאופן הטוב ביותר. הרב חיים זעליג אלטהויז, המחנך והמשפיע, בירך את התלמידים והוריהם, וקרא להורים להיות מעורבים ככל היותר בתהליך חינוכם והתפתחותם של התלמידים בניהם היקרים.

איש החינוך הנודע ורב המעש, הרב ישעיהו וובר מירושלים עיה"ק שהינו מהוגי ומייסדי מכינה מיוחדת זו, היה נשמע נרגש במיוחד כשעלה לשידור ודיבר בפני ההורים והתלמידים: 'נבצר ממני להשתתף עמכם פיזית עקב נישואי נכדי בימים אלו בשעטומ"צ, אך ליבי אתכם' שח הרב וובר.

'פתיחת המכינה לתלמידים מצויינים שכמותכם החפצים להתקדם כראוי וכיאות כהכנה לישיבה הינה בשורה של ממש לליובאוויטש כולה ומהווה התחלה של מגמה מבורכת ביותר!. עמדתי ואעמוד בקשר הדוק במשך כל השנה עם צוות הישיבה המעולה, וביחד נדאג ונשקיע בכל אחד מכם על מנת שיפיק מעצמו את המירב בעז"ה לנחת רוחו הק' של כ"ק אדמו"ר נשיא תו"ת'.

נציגי ההורים, השלוחים הרב שלמה דייטש מסמרה רוסי' והרב שמואל גליצנשטיין מבודפשט הונגרי', הודו נרגשות להנהלת הישיבה על המאמצים ועל יצירת המסגרת שנועדה להעניק לבני השלוחים את הטוב ביותר, ואיחלו בחום לתלמידים היקרים הצלחה רבה ומופלגה.

תגובותיהם החמות של ההורים במהלך השבוע ועדותם על הסתגלותם המהירה והנאתם של התלמידים במכינה, מעידה ונותנת את התקווה החזקה שבעז"ה תצליח המכינה למלא את ייעודה ולגרום רוב נחת רוח לרבי המשלח בהעמדת תלמידים מצויינים ביר"ש חסידות ולימוד ברמה ובאופן המתאימים וראויים ל'דעם רבינ'ס קינדער'.


ט"ו באלול תשע"ח