ב"ה יום חמישי, י"ז סיון תשע"ט | 20.06.19
הספינים החסידיים ■ תובנות לפרשת ראה

מאמר שבועי חסידי ומעמיק, מלא בתובנות לחיים, מאת אשת החינוך הגב' רבקה ערנטרוי מקראון הייטס, המבוסס על תורתם של רבותינו נשיאנו על פרשת השבוע, מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם' ● למאמר המלא >>>
גב' רבקה ערנטרוי, קראון-הייטס
מי מבינותינו הם הספינים החסידיים?

לו יכולנו לחיות בעולם רוחני כשלכול המטלות שרובצות עלינו ולכל המשא והטורח שאנו מתייגעים בהם כ"כ לא היה כל מקוום נכבד כ"כ ולא היתה להם כל חשיבות היות והכל היה נעשה מאליו ומוגש לנו מוכן.

לא משום שאנו מתיימרים לבקש שררה וגדולה כעין המלכים, שכל חפצם ומבוקשם נעשה ע"י משרתים... אלא, אולי, משום שנכספה נפשינו לעולם מבורך שהוא מתנשא ומתרומם משפל החומר והגשם...

ואולם, ה' ממשיך את המסר לעם בפרשה "וברכך בכל אשר תעשה" היות ואין הברכה שורה בכלי ריק שאין עימו כל פעילות ומעש. מדוע?

את העולם הזה ברא אלוקים במשל לכח המעשה שביד. העוצמה היא כולה בה אך כדי שכוח היולי זה יבוא לידי ביצוע ממשי, נצרכים לאצבעות היד המחלקות את האנרגיה ומפצלות אותה לפרטי כיוונים שונים. לולא האצבעות אין לעוצמה שביד כל ממשיות.

את האנרגיה האלוקית והרוחנית, האינסופית ליצירה הגביל ה' במידות של גבורה כדי שעוצמת האור לא תבעיר את העולם ותחת זאת תמלא את מרכיביו השונים של העולם בחיות מותאמת לבית קיבולם.

כדי להתחבר עם האור הזה עלינו לבצע פעולה גשמית זהה מתחברת, אומנם הצמצום הגבורתי הזה  מהווה עילה לגבורות ודינים ואולם, ניתן לגבור על גזרות אלה באורח של דרכי צניעות ונוהג של ענווה וביטול, ע"י תפילה וברכות הצדיק ועוד..

ואולם, בשל הגבורה המצמצמת נתאפשרה מציאות של היבראות העולם המעשי והוא טומן בתוכו אוצר אלוקי בלום ועשיר בהרמוניה פלאית של טכניקות מדהימות ומיומנות מקצועניות וחכמה עמוקה עליה יסד ה' ארץ ותובנות יצירתיות לתפעל אנרגיות, לייצר ולהגיע להשגים פלאיים של שיא וגם שיטות התחכמות בעורמה על גורמים המבקשים לפגע.

את כל העושר הזה שהטמין ה' יתברך במסתורי מרכיבי העולם, מייחל ה' שהאדם המשכיל יתייגע ויעלה על אלה בחקר מתמשך ומעמיק ברוב תבונותיו.

ככול שהשטחים בהם בא היהודי במגמה נרחבים יותר והוא מגיע לאתרים מרוחקים יותר בעסקי המשא ומתן והמסחר כיאות לאדם הנאמן למשמרת היהדות, כן מגלה הוא מטמונות רוחניים נעלמים ואותם הוא מברר..

כך הוא מיישם את יעדו בחיים וכשהוא מעביר סחורה שאינה קיימת באתרים שונים ומשתכר וקונה את מה שנעדר באתר שלו ובכך הוא ממשיך להביא להתפשטותם הנרחבת של ניצוצות הקודש בעולם.

ואומנם סוד ההצלחה לשיגשוגו מותנה בגישתו לעסקיו, כשנקודת המוצא שלו מותנית  ברוח מחושלת המבקשת לפתח תכונות נפש אציליות..

ממש כמו גרעין הניטע באדמה, ואשר סוד צמיחתו מותנה בהתרקבות המרכיב הגשמי שלו ואילו הכוח הרוחני הנעלם בו, מתמזג ומתבטל לכוח הצמיחה שבארץ, רק אז ישגשג הגרעין לעץ פורח, כן יתפתחו עסקיו של אדם המתנהלים במתכונת זו.

ואולם גרעין ואשר משום מה, המרכיב הגשמי אינו נרקב, בסופו של דבר כל הגרעין יתרקב גם הכוח הרוחני שבו והוא ירד לטמיון.
אדם גאה שאינו מניח לשחצנותו ויהירותו להעלם, יפסיד גם את הכוחות הפוטנציאלים הרוחניים, שמקננים בו וכל עסקיו יעלו על שרטון.

תנועה כזו הנובעת מבגרות נפשית היא השלכה של מודעות והכרה ברורה באלוקות באופן שהוא ממשי מאוד, קרוב מאוד וחי..
הזורעים בדמעה ומתוך בכי, ברינה יקצורו - היות והם אינם סומכים על סוד ההצלחה של כוחם ועצם ידיהם (עקב) אך הם חשים תלות מוחלטת באלוקות ושתנאי תפוקת היבול מותנים באלוקות.

 הם חשים בה ומתחננים אליה ומפצירים בערגה כזו ואינם מייחסים כל יוקרה להשקעה שלהם, רק אז יקצרו ברינה...

והם יודעים כי אלוקים ממשיך את השפע לעולם ע"י גרמי השמים. הם הכלים. הם האמצעים המשרתים ומשמשים אך אין השפע מיוחס ליוזמה שלהם ולרצון ולמאווים שלהם כלל..

כן יודע בעל העסק בכל השדות ובכל השטחים כי האמצעים הכי משוכללים והשיטות המתחכמות ביותר וההשקעות כשלעצמם אינם מוקד השגשוג.

המה הכלים בלבד ואין להפריז ולהגזים בשימוש בהם ממש כמו שאין להתחנן לפני גרמי השמים שימשיכו את השפע כי הפונקציה הקובעת את סוד ההצלחה היא ברכת ה היא תעשיר.

ואולם, אכן, ללא כלים ואמצעים היא אינה עשויה להימשך היות "וברכך ה' בכל אשר תעשה" והיא ממתשכת בפורמט של אור ה' הרוחני המצטמצם ולעולם זה מתחברים במעשה העסקים.

ההשקעה הזו היא מעין הקרבה ומסירות נפש נחרפת היות ואין איש בעולם שהוא מבוטח לצמיתות, ואין השקעה שלעולם היא מחוסנת ואולם, הוא משקיע היות והוא אומנם, אינו  סומך על עצמו וכוחו ועצם ידו ,שהרי גלגל חוזר בעולם יש והוא יורד ויש והוא עולה ורק ברכת ה' מובטחת לנצח.

ואליה הוא מפציר והתחינה הזו והתלות הזו המוחלטים ממצים מקרבו תחושות ישות ויוהרה מרקיבים והעוצמות הרוחניות הם יתגלו בשגשוג המיוחל ואפילו עוד לאין ערוך ולמעלה הרבה מהמשוער והמיוחל.

להיות כמו הספינים המחרפים את נפשם לחתור אלי גלי ים סוערים... המה חשים כי כל גל עשוי לטלטל את כל מציאות חייהם והם חשים בכל רגע ורכע כיצד ה' מנשים בהם חיים ומגונן עליהם מפני אימת הטבע והם קוראים אליו:

א-לי שמור מצולות האינסוף!  להם יקראו "החסיד"!

(ע"פ תורה אור לצ"צ חלק ב' פרשת ראה ד"ה "וברכך בכל אשר תעשה" וע"פ שארי תשובה לאדמור האמצעית שער התפילה עמ' ס"ה ואילך)
כ"ט במנחם-אב תשע"ח