ב"ה מוצאי ש"ק, ט' כסלו תשפ" | 07.12.19
מכתב כ"ו טבת

כ"ו בטבת תשס"ז