ב"ה יום חמישי, י"ט אלול תשע"ט | 19.09.19
מכתב כ"ו טבת

כ"ו בטבת תשס"ז