ב"ה יום רביעי, י"ב תשרי תשפ"א | 30.09.20
מכתב כ"ו טבת

כ"ו בטבת תשס"ז